Norge sløver med e-forvaltning

Land som Danmark fyker forbi oss, viser FNs kartlegging av «E-Government».

Norge sløver med e-forvaltning
Den offentlige tjenesteportalen borger.dk er en av grunnene til at Danmark har passert Norge på FNs indeks for e-forvaltning. Portalen gir tilgang til alle offentlige tjenester, sentrale så vel som lokale. Den gir hver borger en elektronisk postkasse, som sparer samfunnet for tre milliarder kroner i porto. Bilde:

FN-avdelingen UN Public Administration Network (UNPAN) har nettopp publisert en rapport, UN E-Government Survey 2012. Rapporten kan lastes ned som pdf, og omfatter 160 dobbeltsider.

I tilknytning til rapporten er det utarbeidet indekser som måler flere sider av landenes innsats innen e-forvaltning. Disse indeksene kan brukes til å sammenlikne landene innbyrdes. De måler også hvordan hvert land har utviklet seg: Tilsvarende undersøkelser er gjort i 2010, 2008, 2005, 2004 og 2003.

Poengsummen på hovedindeksen er sammenliknbar fra år til år, selv om navnet varierer. Den ble kalt «E-Government Index» i 2010, og heter «E-Readiness Index» i 2012.

Norge ble målt til 0,80 i 2010, og avanserer til 0,86 i 2012. Framgangen er klar, men ikke god nok: På rangeringen faller Norge to plasser, fra 6. plass for to år siden til 8. plass i år.

Danmark, Frankrike og Sverige har passert oss. Canada, som poengmessig har stått helt stille, har falt fra 3. plass til 12. plass.

FN-rapporten viser hvordan Norge pustes i nakken innen e-forvaltning, blant anneet av land som De forente arabiske emirater.
FN-rapporten viser hvordan Norge pustes i nakken innen e-forvaltning, blant anneet av land som De forente arabiske emirater.

Øverst troner Sør-Korea, i år som i 2010, med 0,93 poeng mot 0,88 i fjor. På andre plass er Nederland, som gjør et byks fra 0,81 til 0,91. På de øvrige plassene foran oss er Storbritannia, Danmark, USA (som faller fra 2. til 5. plass), Frankrike og Sverige.

Rett bak Norge kommer Finland og Singapore. Finland har hatt en imponerende framgang, fra 0,70 poeng og 19. plass i 2010 til 0,85 poeng og 9. plass i 2012.

– Våre naboland klatrer alle fremover, mens vi daler. Dette viser en bevisst IKT-politisk satsing i våre naboland. Det er flaut å slås av både svenskene og danskene, sier direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge, Heidi Austlid, i en pressemelding.

Austlid mener Norge, trass i flere års fokus på digitalisering innen offentlig sektor, mangler en nasjonal satsing på høyde med våre naboland.

– Vi er på etterskudd når det gjelder effektivisering av offentlig sektor. Når regjeringen diskuterer budsjett og innsparinger, må digitalisering være et naturlig virkemiddel for å få ressurser til andre velferdsoppgaver og skape et større økonomisk handlingsrom.

I rapporten roses Danmark spesielt for portalen borger.dk som gir tilgang til alle typer offentlige tjenester, og som også tilbyr sikker e-post til både offentlige instanser og private bedrifter.

– Danmarks helhetlige strategi ser ut til å gå langt forbi bare det å tilby en enhetlig portal. Det ser ut til at de fokuserer på å tilby et antall innganger til det offentlige, basert på ulike interessegrupper og fellesskap. Tidlig bruk av transaksjonstjenester på nett har ført til store besparelser. I Danmark sparer for eksempel skattebetalerne 150 millioner euro i året, og næringslivet 50 millioner euro, på elektronisk fakturering. Ifølge et anslag vil en tilsvarende reform innen hele EU gitt årlige besparelser på rundt 50 milliarder euro.

Rapporten framhever også den tilsvarende finske portalen suomi.fi, trass i at den ikke er så avansert som den danske. Suomi.fi gir innbyggerne ett sted å gå for alle offentlige tjenester, sentrale så vel som lokale. Portalen er utviklet i samsvar med en bevisst og langsiktig plan, Strategi for et nasjonalt kunnskapssamfunn 2007–2015.

Smart bruk av IT i offentlig sektor gir betydelige besparelser.

Austlid referer danske beregninger som går ut på at det koster 110 kroner å betjene en manuell henvendelse, mens det koster 3 kroner å betjene en digital henvendelse. Gitt i overkant av 25 millioner henvendelser til norske kommuner i løpet av et år, tyder dette at sparepotensialet er rundt 550 millioner kroner. Med annen effektiv bruk av ny teknologi kan den potensielle gevinsten være 1,5 milliarder kroner i kommunal sektor.

Bare et så enkelt tiltak som den digitale postboksen på borger.dk innebærer at samfunnet sparer tre milliarder kroner i årlige portokostnader.

FN-rapporten peker på at effektive tiltak gir svært raske forbedringer. For to år siden var Russland på 59. plass med en indeks på 0,51. I 2012 har Russland avansert til 27. plass, med en indeks på 0,73.

Et annet land med svært rask framgang er De forente arabiske emirater, som hopper fra 49. plass (0,73) til 28. plass (0,53). Rapporten peker på følgende:

– Med dobbel så stor befolkning og med 25 prosent lavere brutto nasjonalprodukt per innbygger, har De forente arabiske emirater oppnådd omtrent samme nivå på nettjenester som Norge [side 23].

Den pågående altinn-skandalen kan tolkes som en bekreftelse på at Norge ikke tar e-forvaltning tilstrekkelig alvorlig. Kanskje FN-rapporten kan fungere som vekker, slik at man nå slutter å sløve med vår felles digitale framtid?

Les mer om: