- Norge stemte nei til OOXML

Håkon Wium Lie og flertallet i den norske komiteen har sendt nye brev til ISO og Fornyings-departementet.

- Norge stemte nei til OOXML

Håkon Wium Lie og flertallet i den norske komiteen har sendt nye brev til ISO og Fornyings-departementet.

Microsofts OOXML-dokument ble godkjent som ny ISO-standard, og Norges ja-stemme fikk fikk ikke avgjørende betydning. ISO landene ville godkjent OOXML uavhengig av hva Norge hadde stemt.

    Les også:

Motstanderne er imidlertid ikke ferdig med kampen, og i dag har de sendt brev både til ISO og til Fornyingsministeren.

I brevet til ISO skriver de blant annet at Norge stemte nei til OOXML:

Reference is made to a letter from Steve Pepper of March 31st 2008.

Steve Pepper is the chairman of the Norwegian mirror committee to ISO/IEC JTC 1/SC 34. Steve has served ISO as a volunteer for 13 years at his own expense. In addition to chairing the Norwegian committee, he has acted as Head of Delegation at every SC34 plenary since 1995 and as Convenor of the SC34 working group responsible for ISO 13250 Topic Maps since its formation in 1998.

In his letter, he reported how most members of the Norwegian committee are against changing Norway's vote on OOXML from No with comments to Yes, and that in spite of this, employees of Standard Norway have decided to unilaterally change Norway's vote.

We, the undersigned, are members of the Norwegian Committee SN/K185. We write to confirm Steve Pepper's description of this matter. The technical arguments made against standardizing OOXML based on the BRM results were compelling to a solid majority of the committee, representing a wide range of IT competence; we find that according to ISO's processes and the processes of Standard Norway, these technical arguments should have carried greater weight than the arguments brought by OOXML's proponents.

We recognize that ISO already has approved OOXML. Still, we request that ISO records the Norwegian vote in accordance with the vast majority and the technical arguments of the Norwegian committee:

Norway voted No on OOXML!

Kind regards,

Bjørn Venn, Per-Arne Aas, Petter Reinholdtsen, Per Inge Østmoen, Harald T. Alvestrand, Keld J. Simonsen, Knut Yrvin, Axel Bojer, Martin Bekkelund, Knut Olav Bøhmer, Geir Isene, Tom Wahlgren, Anthony Lærdahl, Trond Heier, Thomas Gramstad, Thomas Malt, Arne S. Nielsen, Erlend Øverby, Håkon Wium Lie

Brevet henviser til den formelle protesten som komiteeformann Steve Pepper sendte inn i forrige uke, og den gjør det klart at flertallet i komiteen stiller seg bak han.

Det er trolig lite de norske motstanderne kan gjøre med ISO-vedtaket, og kampen flyttes nå over mot Fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Hun må avgjøre om OOXML skal godkjennes på lik linje med ODF, som et format som offentlige etater kan bruke til å legge ut offentlig informasjon.

NUUG sendte tidligere i dag ut en lengre redegjørelse for hvorfor hun ikke burde godkjenne OOXML til dette bruket i Norge, og de norske komiteemedlemmene har i dag sendt brev til Fornyingsdepartementet der de ber om at OOXML ikke taes inn i den såkalte referansekatalogen:

Vi, de undertegnede, er medlemmer av komitéen SN/K185 i Standard Norge. På komitémøte 28 februar ble det dokumentert at de norske kommentarene til OOXML stort sett ikke er tatt hensyn til og det var et solid flertall for å beholde Norges nei-stemme til OOXML. Likevel bestemte ansatte i Standard Norge i etterkant av møtet å endre Norges stemme til ja. Det er overraskende og skuffende at Standard Norge overkjører en faglig sterk komité i denne saken.

I "Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor", publisert 20.12.2007, står det:

Dokumentformatet OOXML er besluttet satt under observasjon i påvente av at standarden justeres slik at den kan regnes som åpen.

Som komitémedlemmer har vi vurdert OOXML-formatet, både før og etter justeringer. Vi mener OOXML har svakheter som gjør det uegnet som utvekslingsformat i offentlig sektor, uansett om det er en ISO-standard eller ikke. Spesifikasjonen er umoden og ufullstendig, samtidig som den er unødvendig komplisert. Dette gjør det vanskelig, om ikke umulig, for andre å utvikle programvare som leser og skriver OOXML-filer på samme måte som Microsoft Office.

Vi mener også at verdien av en standard er høyere jo flere som kan enes om den. Å ha to overlappende standarder i Referansekatalogen vil redusere verdien av Referansekatalogen.

Vi ber derfor at OOXML ikke tas inn i Referansekatalogen.

Bjørn Venn, Per-Arne Aas, Petter Reinholdtsen, Per Inge Østmoen, Harald T. Alvestrand, Keld J. Simonsen, Knut Yrvin, Axel Bojer, Martin Bekkelund, Knut Olav Bøhmer, Geir Isene, Tom Wahlgren, Anthony Lærdahl, Trond Heier, Thomas Gramstad, Thomas Malt, Arne S. Nielsen, Erlend Øverby, Håkon Wium Lie, Kjell Åge Bringsrud, Steve Pepper

    Les også:

Til toppen