Norge størst på Internett-handel

Nordmenn bruker Internett oftere og handler langt mer enn våre nordiske naboer, viser ferske tall fra MMI.

Nordmenn bruker Internett oftere og handler langt mer enn våre nordiske naboer, viser ferske tall fra MMI.

Den norske avdelingen av EU-samarbeidet Promise har avdekket vesentlige forskjeller i tilgangen og bruken av it og Internett i Norden. De ferske tallene fra MMI slår hull på myten om at nordmenn er ivrige på å kjøpe, men ikke bruke IT.

De svenske, finske og norske grenene av Promise-samarbeidet har i august og september for første gang stilt de samme spørsmålene til 2000 personer i Norge, 3000 i Finland og 4000 i Sverige. Arbeidet her i Norge er ledet av Ingvar Tjørstheim, seniorforsker på Norsk Regnesentral.
Les om Promise-konferansen førstkommende torsdag::
Europas mektigste IT-mann til Oslo
Resultatene viser store forskjeller mellom landene og kårer oppsiktsvekkende nordmenn som de ivrigste shopperne på Internett i Norden. Den fulle undersøkelsen skal legges frem på Promise-konferansen i Oslo på førstkommende torsdag, men her kan digi.no bringe deg hovedkonklusjonene:


Finland var størst på tilgang - hele 58% av den voksne befolkningen har tilgang til Internett hjemme, på jobb eller på skole. Men finnene bruker ikke det IT-utstyret de har kjøpt. Her leder Sverige: 46 prosent av svenske bruker Internett mer enn en gang i måneden, mens tallet for Norge og Finland er 38 prosent.

Spør man om daglig bruk, rykker Norge forbi Finland. 20 prosent av den norske befolkningen bruker Internett hver dag, mens tallet i Sverige er 27 og Finland 17. Stemmer tallene, er 720.000 nordmenn ute på Internett hver dag.

Hittil har det het seg at nordmenn bare leser og snuser på internett, men undersøkelsen avdekker at det er nordmenn som handler mest. Tallene viser at 17 prosent av den voksne norske befolkningen har handlet en vare, tjenester eller en billett på Internett en eller annen gang. I Sverige faller tallet til 14 prosent og i Finland er det bare 12 prosent som svarer ja.

Undersøkelsen, gjennomført av MMI her i Norge, viser også at stadig større deler av den norske befolkningen får datamaskin.

Det er nå bare 31 prosent som sier de ikke har tilgang på PC. 40 prosent sier de har datamaskin hjemme, 28 prosent på jobben og 14 prosent sier at de har en både hjemme og jobb. 9 prosent sier de har tilgang på datamaskin et annet sted, det vil si blant annet på skolen.

Det er trolig første gang man har fått et tall på hvor mange nordmenn som har en PC på jobb. Til tross for at vi er på vei inn i informasjonssamfunnet, har nok mange lett for å glemme at 72 prosent ikke sitter foran en skjerm store deler av dagen.

Men antall PC-brukere er i kraftig vekst, for MMI gjennomførte nøyaktig samme undersøkelse i desember i fjor. I september i år svarer 69 prosent at de har tilgang på en datamaskin, mens i desember i fjor var tallet 60 prosent. Dette er en vekst på 26 prosent.

Den store veksten skyldes trolig to faktorer: De gunstige skatteordningene som fører til hjemme-PC-ordninger og at stor oppmerksomhet rundt internett får mange til å kjøpe seg maskin hjemme.

MMI-tallene viser en dobling i bruk av Internett-bank. Nå bruker 475.000 nordmenn Internett til bankoppdrag.

Til toppen