Norge «svært viktig» lyttepost for NSA

– Spiller sentral rolle i overvåkning av data- og teletrafikk.

Norge «svært viktig» lyttepost for NSA
Norge er en svært viktig lyttepost for amerikansk etterretning, bekrefter dokumenter fra den amerikanske avhopperen Edward Snowden. Bilde: Marius Jørgenrud

Norge er en svært viktig lyttepost for amerikansk etterretning, bekrefter dokumenter fra den amerikanske avhopperen Edward Snowden.

I ett av dokumentene, som den britiske avisa The Guardian har fått tilgang til, går det fram at Norge og Danmark spiller en sentral rolle i National Security Agencys overvåking av data- og teletrafikk.

Dokumentet bekrefter at Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand er aller viktigst i etterretningssamarbeidet, og at disse fire landene sammen med USA tilhører den såkalte 5 øyne-gruppen.

Dette er i tråd med hva som har vært kjent lenge og bygger på den såkalte UKUSA-avtalen om etterretningssamarbeid som ble inngått på 1950-tallet.

Hemmelig avtale

Norsk etterretningstjeneste inngikk sin første hemmelige avtale med amerikanerne alt i 1952, og ble noen år senere tatt opp som såkalt «third party» i UKUSA-samarbeidet.

Det ble også en rekke andre land, men NSA-dokumentene som Snowden nå har lekket, viser at landene har ulik status i etterretningssamarbeidet.

Mens de fem UKUSA-landene deler rådata, finansiering, tekniske systemer og personell, blir de øvrige samarbeidslandene holdt på armlengdes avstand.

9 øyne-gruppen

Norge, Danmark, Frankrike og Nederland regnes som de aller viktigste samarbeidspartnerne og utgjør ifølge The Guardian sammen med de fem UKUSA-landene den såkalte 9 øyne-gruppen.

Tyskland, Belgia, Italia, Spania og Sverige har lavere status i samarbeidet og tilhører 14 øyne-gruppa, mens det også eksisterer en gruppe med 41 land eller «øyne» som inkluderer samtlige land som har deltatt i koalisjonen i Afghanistan.

Ikke rådata

Hva som i praksis skiller de ulike gruppene, går ikke fram av dokumentet, men fra norsk side har det i alle år vært en uttalt politikk at man ikke skal gi fra seg rådata til USA.

Dette innebærer at informasjon som innhentes gjennom såkalt kommunikasjonsetterretning (COMINT), ofte ved hjelp av anlegg som er finansiert av USA, blir bearbeidet og analysert av norsk etterretning før man deler resultatet med amerikansk etterretning.

Ifølge The Guardian bruker Tyskland nå den angivelige avlyttingen av statsminister Angela Merkel som pressmiddel overfor amerikanerne, i et forsøk på å bli oppgradert i etterretningssamarbeidet, i alle fall til 9 øyne-gruppen og aller helst til det eksklusive 5 øyne-samarbeidet.

Tapper datatrafikk

USAs aller viktigste samarbeidspartner i etterretningssamarbeidet er NSAs britiske motstykke, Government Communications Headquarters (GCHQ).

NSA-dokumenter lekket av Snowden viser hvordan GCHQ driver en omfattende tapping av datatrafikken mellom Europa og USA.

Storbritannia har en viktig posisjon som knutepunkt for denne datatrafikken, noe som ifølge ett dokument gjør NSA i stand til å følge med på rundt 90 prosent av all datatrafikk over Atlanteren. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: