Norge ­ Sverige ?-?

Stjernestreifer Jostein Borgmo avslører hvem som er den beste av naboene.

Stjernestreifer Jostein Borgmo avslører hvem som er den beste av naboene.

vs

(0-1) Norge har 102 flyplasser. Sverige har 255. (Det er ikke antallet det kommer an på.)

(0-2) Norges flateinnhold er 75% av det svenske. (Det er ikke størrelsen det kommer an på.)

(1-2) Fødselsraten i Norge er 12.09 pr. tusen pr. år, mens den i Sverige er 11.70. (Vi vinner i det lange løp)

(2-2) Dødsraten i Norge er 10.17 pr. tusen pr. år, i Sverige er den 10.78.

(2-3) Norge strømproduserte 121.37 milliarder kWt i fjor, svenskene 142.91 kWt. (Stoppa kjärnkraften!)

(2-4) Nordmenn blir 78.23 år. Svenskene 79.19. (Š noen måneder fra eller til spiller det noen rolle?)

(3-5) 99% av alle nordmenn kan lese. Sånn er det i Sverige også. (Men kan knugen skrive?)

(3-6) Nordmenn har 3.3 millioner radioapparater. Svenskene har 7.27 millioner. (Det er det som kommer ut av høyttalerne som teller.)

(3-7) Norge har 4.023 km jernbane. Sverige har 11.837. (Men du kommer ikke til Flåm på svenske skinner.)

(4-7) Norge har 2.60 % arbeidsledighet. Sverige har 6.60%. (Solidaritetsalternativet - vanskelig ord, men det virker.)

(4-8) Norge har 54 fjernsynssendere. Sverige har 880. (Det er viktigere med frekvens enn dekning.)

(4-9) Norge har 1,5 millioner fjernsynsapparater. Sverige har 3,5 millioner. (Det er ikke sunt å se så mye TV.)

(4-10) Norge har 2.39 millioner telefoner. Sverige har 13 millioner. (Telianor-sjefen er norsk.)

(5-10) Norge har 762 handelsskip. Sverige har 164. (Hvor fartøy seile kan)

Sverige vinner 10-5. (Det hjelper ikke å dele på antall innbyggere. Jeg har prøvd.)

www.your-nation.com (se peker i høyre marg, evt. under denne artikkelen) er nyttig til mangt. Om ikke til å sammenligne Norge og Sverige, så kanskje Estland og Latvia.

Til toppen