Norge taper milliarder på at få vil studere IT

Nå tar bransjen grep for å overbevise studentene om at fremtiden ligger i IKT-næringen.

Norge taper milliarder på at få vil studere IT

Nå tar bransjen grep for å overbevise studentene om at fremtiden ligger i IKT-næringen.

Det er gode tider i det norske IKT-markedet for tiden, men bransjen hemmes av mangel på kvalifisert arbeidskraft og det er lite som tyder på at det vil bli et mindre problem i fremtiden. Rekrutteringen til bransjen er rett og slett for dårlig.

- Vi opplever et stort gap mellom de lukrative jobbene IT-næringen tilbyr og de jobbene unge i Norge tror de får etter endt IT-utdannelse, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Næringen trenger 15.000 nye hoder, men søkermassen til IT-studier er dalende.

IKT-Norge anslår at samfunnet taper 7,5 milliarder i året på dette kompetanseunderskuddet. IT-næringen har særlig behov for systemutviklere, programmerere og ingeniører, men også til ikke-tekniske stillinger er det stort behov for arbeidskraft i en næring som er i sterk vekst.

I følge NAVs bedriftsundersøkelse fra oktober 2007 er det cirka 15000 ubesatte stillinger i Norge innen ingeniør- og IKT-fag. Samtidig var det kun 2,1 prosent av de som søkte samordnet opptak i 2007 som søkte seg til IT-studier.

- Vår utfordring er nok at mange unge ikke vurderer oss rett og slett fordi de mangler informasjon om mulighetene innenfor vår næring. Selv om vi i dag er Norges tredje største næring har vi en stor kummunikasjonsutfordring, sier Hoff.

IT-næringenshar derfor dratt i gang en ny rekrutteringskampanje med en egen hjemmeside, Shift.no , som har mål å få flere unge til å studere IT-fag. Dette skal være et nettsted der de unge kan skape, dele, lære og oppleve ved bruk av teknologi. Nettstedet skal også gi god og lettfattelig informasjon om jobb og studiemuligheter innefor IT. Håpet er at søkertallet økes med 30 prosent innen 2010.

I løpet av kampanjeperioden skal 40.000 unge nås med budskapet om at ”Gjennom IT-studier kan du være med på å skape fremtiden, og utdanningen åpner døren til drømmejobbene”.

- Vi må bli flinkere til å få frem innholdet i vår næring. For det er et paradoks at IT-fagene knapt har vært mindre populære, mens ungdommen aldri tidligere har vært heftigere brukere av IT-verktøy - Vi må bli flinkere til å få frem innholdet i vår næring. For det er et paradoks at IT-fagene knapt har vært mindre populære, mens ungdommen aldri tidligere har vært heftigere brukere av IT-verktøy, sier Hoff.

Rekrutteringskampanjen skal være en storstilt dugnad i hele næringen. Elever skal inviteres til bedriftsbesøk og et rollemodellkorps av unge ansatte i IT-næringen skal reise rundt på videregående skoler og fortelle om jobb og studiemuligheter.

Som et eksempel på slike tiltak, stiller i Per Morten Hoff og Anne Foss Abrahamsen, direktør i Microsoft Norge, opp med minibuss for å kjøre elever ved Dønski videregående skole til utdanningsmessen på Lillestrøm. På veien vil de fortelle om de store mulighetene som finnes i IKT-bransjen.

Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom IKT-Norge, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Institutt for datateknikk ved NTNU, men både høgskolene og medlemsbedriftene i IKT-Norge vil bli involvert i kampanjen.

- Vi opplever stor interesse både i bedriftene og fra studiestedene, her er vi enige om at det er behov for en felles dugnad, sier Hoff.

Her kan du lese mer om rekrutteringskampanjen på Shift.no.

Til toppen