Norge taper terreng på IT-tjenester

Som nyvalgt representant i EUs eEurope 2005 vil Christian Thommessen gjenerobre Norges tillit i Europa.

Som nyvalgt representant i EUs eEurope 2005 vil Christian Thommessen gjenerobre Norges tillit i Europa.

På bare tre år har Norge falt fra 1. til 7. plass i Europa på offentlige IT-tjenester, framgår

det av den årlige EU-kommisjonens undersøkelse som måler tilbudet over internettbaserte offentlige tjenester.

- Vi har tydelig ikke klart å holde trykket oppe og må bare konstatere at vi har sakket akterut i forhold til Danmark, Østerrike, Sverige, Finland, Irland og Storbritannia, sier det nyvalgte medlemmet til styringsgruppen for eEurope 2005 i EU, Christian Thommessen (46) til digi.no.

Den tidligere toppsjefen i IBM peker på at nordmenn har gått fra å være tunge IT-konsumenter for to, tre år siden, men ikke vært flinke nok til å følge opp utviklingen på bredbånd, nettverksøkonomi og e-handel som er sentrale drivkrefter i IT-tjenester. Spesielt offentlig sektor har et stort uutnyttet potensial gjennom e-handel, mener Thommessen.

Å påvirke offentlige IT-tjenester opp mot målene i eEurope vil nettopp være en de mange viktig oppgaver Thommessen har framover. Styringsgruppen i eEurope 2005 består av ledende personer fra næringsliv, forbrukerorganisasjoner og det sivile samfunn. Målet er å gjøre Europa til den mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomien innen 2010.

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen har stor tro på at Christian Thommessen med sin bakgrunn og kjennskap til norsk IT-politikk, vil ha mye å tilføre EUs tenkning og politiske utforming. Thommessen blir en viktig brikke i den aktive oppfølgingen av EUs initiativ på IT-området målt opp mot Regjeringens eNorge-plan.

Christian Thommessen brenner for en modernisering og avbyråkratisering av EU. I tillegg ønsker han å beskytte små språksamfunn og kulturelle egenarter.

- Denne tanken har jeg båret på i ni år, helt fra jeg satt sentralt i IBM Europas internettvirksomhet i Paris og tenkte: Hva vil Internett gjøre med språket vårt?, forteller han.

Thommessen vil kjempe for at små språksamfunn som for eksempel Norge og Tsjekkia skal bevare sin egenart, og ikke la seg påvirke av den angloamerikanske utviklingen.

Til toppen