Norge tapte 500 millioner på Loveletter

Ifølge en undersøkelse fra PDI Consult tapte Norge 500 millioner kroner på Loveletter-ormen. - Anslaget er konservativt, understreker Per Hansen.

Ifølge en undersøkelse fra PDI Consult tapte Norge 500 millioner kroner på Loveletter-ormen. - Anslaget er konservativt, understreker Per Hansen.

Undersøkelsen omfatter 500 bedrifter og organisasjoner, med til sammen 45.000 PC-er. Tallet på PC-er per organisasjon varierer fra 1 til 8000. PDI Consult mener utvalget er representativt.

- Tapstallene knytter seg til systemnedetiden som Loveletter-ormen forårsaket, presiserer Per Hansen. - De omfatter ikke kostnadene til rekonstruksjon av disker der man ikke hadde sikkerhetskopier tilgjengelig. De omfatter heller ikke hva det kostet den enkelte brukeren å være uten e-post i noen timer. Derfor mener vi at anslaget for det samlede tapet er svært konservativt.

Av de 500 bedriftene var det 17 prosent som rapporterte tap. Det største registrerte tapet var to millioner kroner. Ellers viser undersøkelsen følgende:

  • 7 prosent hadde tap på inntil 10.000 kroner
  • 3 prosent hadde tap på inntil 25.000 kroner
  • 1 prosent hadde tap på inntil 100.000 kroner
  • 0,4 prosent hadde tap på inntil 500.000 kroner
  • 0,3 prosent hadde tap på over 500.000 kroner

Ved å gange det samlede tapet per PC i undersøkelsen med antall PC-er i Norge, rundt to millioner, kommer PDI fram til at det samlede tapet beløper seg til mellom 400 millioner og 500 millioner kroner.

Seks prosent av organisasjonene opplyste at de ikke hadde sikkerhetskopi. Hansen forteller om en eiendomsmekler med fire ansatte, der 1200 ikke sikkerhetskopierte husbilder gikk tapt. Bildene må tas på nytt. I en annen organisasjon gikk 60.000 ikke-sikkerhetskopierte bilder tapt. Kostnadene ved å rekonstruere disse bildesamlingene er ikke med i tapsanslaget.

Spesialtilfeller som NRK og en stor ikke navngitt organisasjon der e-post-tjenesten ennå ikke er gjenopprettet etter at den brøt sammen 4. mai, er heller ikke medregnet, forteller Hansen.

Les mer om LoveLetter-ormen:


LoveLetter-mistenkt knyttet til Word-virus
LoveLetter-opphav er folkehelt på Filippinene
LoveLetter-kvartett mistenkt, men ikke arrestert
Mistenkt virusforfatter kjempet for gratis Internett
LoveLetter-mistenkt utredet tilsvarende orm som student
I Love You - shell scriptet: Ulv i Ulveklær
Mange misforståelser om ILOVEYOU-ormen
Ibas gjenoppretter tapte bildefiler
ILOVEYOU infiserte alt fra Microsoft til Pentagon
Verdens raskeste selvspredende virus
Se opp for monster-virus

Til toppen