Norge tredjestørst på fiber til hjemmet

Interessen for å levere bredbånd over fiber, er lav i hele Europa, bortsett fra i ett land.

Norge tredjestørst på fiber til hjemmet

Interessen for å levere bredbånd over fiber, er lav i hele Europa, bortsett fra i ett land.

Etter alt som er blitt skrevet om lynraskt svensk bredbånd de siste ti årene, kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at analyseselskapet Informa Telecoms & Media nå melder at Sverige er ledende i Europa på fiber til hjemmene (FTTH - Fiber to the Home). At over halvparten av alle private fiberkunder i Vest-Europa, finnes i Sverige, er mer oppsiktsvekkende.

Ifølge Informa finnes det nå over én million FTTH-abonnenter i Vest-Europa. 650.000 av disse er svenske. I Sverige får 27 prosent av bredbåndskundene levert bredbånd over fiber. Ser man på hele Vest-Europa, representerer FTTH bare 1,4 prosent av de over 79 millioner bredbåndsabonnementene som totalt finnes.

Diagrammet nedenfor viser de europeiske FTTH-abonnementene fordelt på land. Sverige leder stort, deretter kommer Italia, med Norge på en tredjeplass.

Informa mener at årsaken til den store utbredelsen av FTTH i Sverige i stor grad skyldes de drøyt 150 kommunale fibernettene som ikke eies av konvensjonelle teleoperatører, men av energiverk eller lokale myndigheter.

Informa tror at planene om en koordinering av aktivitetene rundt nettverkene på nasjonalt nivå, vil føre til ytterligere vekst. Men samtidig har svenske telemyndigheter begynt å sette spørsmålstegn ved om kommuner skal konkurrere med kommersielle aktører på tjenester som Internett, telefoni og TV, uten å gjøre infrastrukturen, fibernettet, tilgjengelig også for andre. Dette kan sammenlignes med strømnettet i Norge, hvor kundene fritt kan velge strømleverandør uavhengig av nettleverandøren. Det vil kunne føre til bredere tilbud og lavere priser, noe som også bør virke positivt inn på etterspørselen.

I Europa generelt domineres markedet av ofte av tidligere statseide monopoler som i stedet for FTTH har satset på fiber-til-noden, det vil si telefonsentralen. Derfra benyttes kobberkabler det siste stykket ut til abonnentene. Dette er det de fleste kjenner som ADSL eller lignende. Utfordringen med denne typen løsninger er at signalene svekkes betydelig når kabellengden er lang, noe som betyr at tjenester som eventuelt skal kunne konkurrere med de hastighetene som tilbys over FTTH i dag, bare vil være tilgjengelige for dem som bor svært nær telefonsentralen.

I tillegg til Italia og de skandinaviske landene, er det ifølge Informa kun i Frankrike og Nederland det er aktiviteter som kan tyde på større utbredelse av FTTH med det første.

Informa mener dette delvis skyldes manglende initiativ fra energiverk og lokale myndigheter, men også at markedene domineres av operatører som benytter eksisterende infrastruktur til å levere tjenester, og som dermed ikke har noen insentiver til å gjøre store investeringer for å bygge en ny infrastruktur.

Til toppen