- Norge trenger en kunnskapspakke

Finanskrisen forandre næringslivet, og krisepakken bør støtte omstillingen, mener Abelia-sjef Paul Chaffey.

- Norge trenger en kunnskapspakke

Finanskrisen forandre næringslivet, og krisepakken bør støtte omstillingen, mener Abelia-sjef Paul Chaffey.

Finanskrisen herjer videre, og ropene om redningspakker har kommet fra både enkeltbedrifter og hele bransjer.

- Krisen er betydelig mer alvorlig enn vi trodde for noen uker siden. Det er utvilsomt slik at store deler av privat sektor i Norge vil bli rammet av oppbremsingen internasjonalt. Norge trenger en kunnskapspakke, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia, i en pressemelding.

Chaffey mener at det ikke må være slik at den som roper høyest blir prioritert, men at regjeringens må tenke mer helhetlig når de syr sammen sine redningspakker.

- En norsk krisepakke må spille på lag med de ytre omstillingskravene vi møter i en global kunnskapsøkonomi og ikke prøve å motvirke dem. Staten må bidra til å bygge den kunnskapsbasen som kreves for å skape fremtidens næringsliv. Derfor må en krisepakke være en kunnskapspakke og ikke bare økt bruk av penger for å holde hjulene i gang, sier Chaffey-

Han slår fast at finanskrisen uansett vil forandre næringslivet.

- Norge skal ha et annet næringsliv når vi kommer ut av krisen enn da vi gikk inn i den. Skal vi styrke vår internasjonale konkurransekraft må næringslivet som kommer ut av krisen være mer kunnskapsbasert, mer internasjonalt, mer effektivt og mer miljøvennlig enn næringslivet som gikk inn i krisen, sier Chaffey.

Chaffey og Abelia mener en kunnskapspakke fra regjeringen bør omfatte disse fire hovedkategoriene:

  1. Tiltakene må ha som mål å øke Norges internasjonale konkurransekraft.
  2. Staten må satse på forsknings- og innovasjonsaktiviteter som bidrar til å skape og styrke det næringslivet som skal komme ut av krisen.
  3. Vi må bruke krisen som en anledning til å øke kompetansen hos enkeltindivider.
  4. Krisetiltak i offentlig sektor må ha som mål å øke effektiviteten og bedre ressursutnyttelsen.
Til toppen