Norge trenger hoder fra utlandet

Norge må markedsføre seg for å trekke til seg kompetanse, mener Mark Foster i Accenture.

Mark Foster mener Norge har en utfordring i forhold til å trekke til seg arbeidskraft i framtiden
Mark Foster mener Norge har en utfordring i forhold til å trekke til seg arbeidskraft i framtiden

Norge må markedsføre seg for å trekke til seg kompetanse, mener Mark Foster i Accenture.

For sjette år på rad arrangerte Accenture sitt Innovation Fair som har utviklet seg til å bli en møteplass for næringsliv, offentlig sektor og akademia med vekt på verdiskapning, teknologi og innovasjon. Over 800 personer var påmeldt til arrangementet i Oslo Konserthus i forrige uke.

– Mens noen virksomheter vil streve med å overleve, vil noen komme styrket ut. Vi har som mål å presentere trender og mulige løsninger for å være bedre rustet til å møte konsekvensene av den globale utviklingen, sier Eirik Andersen, kommunikasjonsdirektør i Accenture.

Blant innlederne var Mark Foster, toppsjefen for Management Consulting & Integrated Markets i Accenture. Foster er ansvarlig for rapporten The Rise of the Multi-Polar World (pdf).

Foster mener Norge har en utfordring i forhold til å trekke til seg arbeidskraft i framtiden.

– Med tanke på den voksende eldrebølgen som slår til for fullt om 20 år i Norge, vil dette landet få utfordringer med bare 4,5 millioner mennesker, sier Foster.

Han mener Norge må markedsføre seg for å tiltrekke seg kompetanse fra det globale markedet.

I rapporten trekker Foster opp de utfordringer svingningene i markedet fører med seg for næringslivet og offentlig sektor. Verden blir mindre og alle må forholde seg til det globale markedet. Han trekker fram fem hovedlinjer som vil være viktige drivkrefter framover:

Kapital. Penger plasseres i lavkostland som Asia, Mexico, Kina og Russland. Dette har muliggjort den raske økonomiske veksten og investeringer.

Talent. Har nå blitt en global vare og konkurrenter over hele verden slåss om de samme hodene.

Ressurser. Stadig mer press og konkurranse på goder som energi og råstoffer i verden.

Nye brukere. Den sterke økonomiske veksten har skapt nye kravstore brukere. Dette er lett å se i utviklingen i Kina.

Innovasjon. Økonomien har frambrakt nye modeller for innovasjon og spesialisering.

Til toppen