Norge verstingen på piratkopierng

Kopierer mer ulovlig programvare enn naboene.

Norge verstingen på piratkopierng

Kopierer mer ulovlig programvare enn naboene.

Den ferske rapporten 2008 Piracy Study, utført av analysebyrået IDC på oppdrag fra Business Software Alliance (BSA), viser at Norge nok en gang kommer dårligst ut blant de skandinaviske landene. Andelen piratkopiert PC-programvare i omløp i Norge har riktignok gått tilbake med ett prosentpoeng fra 29 prosent i 2007 til 28 prosent i 2008, men fortsatt plasseres vi bak Sverige og Danmark som begge ligger stabilt på 25 prosent.

110 land har deltatt i undersøkelsen, som gjennomføres for sjette år på rad.

– Rapporten viser at vi kontinuerlig må arbeide for å bekjempe og redusere bruken av ulovlig kopiert programvare i Norge. I disse usikre finanstider er det lett å falle for fristelsen å ta i bruk piratkopier. Da er det viktig å huske at bruk av ulisensiert programvare medfører en vesentlig sikkerhetsrisiko, som kan ramme både deg selv, kunder og samarbeidspartnere, sier advokat Thor B. Mosaker, talsmann for BSA Norge.

Piratkopier er ulovlig og har en strafferamme på inntil tre års fengsel i tillegg til en eventuell økonomisk erstatning.

I Norge er andelen ulovlig kopiert PC-programvare i omløp sakte, men sikkert, redusert siden undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003. Årets resultater viser at BSAs antipiratarbeid nytter. De fleste land i undersøkelsen hadde i 2008 en svak nedgang i andel piratkopier sammenlignet med 2007. Bare 15 prosent av landene opplever at andelen øker.

- Bruk av ulisensiert programvare gir ikke bare en negativ innvirkning på programvareindustriens omsetning og konkurransevilkår. IDC-rapporten Piracy Impact Study fra januar 2008 viser også at en reduksjon i bruk av piratkopier vil kunne resultere i økt sysselsetting og gi store globale økonomiske gevinster, sier Mosaker i BSA Norge.

I Europa er Middelhavs-regionen piratverstinger. Hellas, Kypros og Italia har alle en piratandel på rundt 50 prosent, mens Benelux-landene og Norden ligger i den andre enden av skalaen der rundt 25 prosent av programvaren i omløp er ulovlig kopiert.

– Dagens globale finansielle situasjon vil kunne ha en tosidig innvirkning på piratkopiering i tiden som kommer. Forbrukere som har mindre penger å rutte med vil beholde sine gamle PCer lenger. Dette kan øke andel piratkopier i bruk ettersom eldre PCer oftere inneholder ulisensiert programvare. På en annen side vil inntoget av løsninger for Software Asset Management (SAM) gjøre at bedrifter får en bedre oversikt over lisensiert og ulisensiert programvare i bruk i organisasjonen. Hvordan dette slår ut i realiteten vil vi ikke se før pirattallene innhentes i 2009, sier John Gantz, Chief Research Officer i IDC.

Til toppen