Norge vil ha e-forvaltning i verdenstoppen

I dag signeres avtalene for Altinn II-prosjektet. Nå skal gevinstene hentes inn.

Norge vil ha e-forvaltning i verdenstoppen

I dag signeres avtalene for Altinn II-prosjektet. Nå skal gevinstene hentes inn.

På Thon Hotel Opera holdes i dag en høytidelig markering av avslutningen av anskaffelsesprosessen rundt Altinn II-prosjektet. Nå løftes blikket framover mot økte gevinster for både næringslivet og offentlig sektor, og mot hvordan videreutviklingen av Altinn kan bygge opp under de ambisiøse målsetningene om at Norge skal ha e-forvaltning i verdenstoppen.

    Les også:

Altinn-portalen ble lansert i 2004, som resultat av et samarbeid om forenkling av elektronisk dialog med næringslivet fra Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. Siden oppstarten har 17 andre offentlige virksomheter blitt med i samarbeidet, og til sammen tilbys nå over 140 elektroniske skjema og tjenester for levering gjennom portalen. Over 30 millioner skjema har blitt levert gjennom løsningen, blant annet benyttet 78 prosent av landets næringsdrivende Altinn til rapportering av selvangivelsen i 2007.

Altinn II-prosjektet ble startet opp i 2006. Bakgrunnen var at eksisterende avtaleverk ikke er tilpasset nye tjenester og de krav Altinn møter, og at avtalene med leverandør var i ferd med å utløpe.

I dag skal en kontraktssignering markere avslutningen av anskaffelsesdelen av prosjektet. I løpet av kort tid settes arbeid med gevinstrealisering og utvikling av ny plattform i gang.

Endelige kontraktsforhandlinger med de to valgte leverandørene er nå avsluttet, og kontraktssigneringen markerer slutten på anskaffelsesdelen av Altinn II-prosjektet.

Representanter fra Altinn/Brønnøysundregistrene, Næringslivets Hovedorganisasjon og de to leverandørene, Accenture og Basefarm, holder i dag innlegg om visjoner og ønsker for fremtidens Altinn.

Fakta:

  • 2 av 3 bedrifter leverer nå sine skjemaer til det offentlige gjennom Altinn.
  • For tre år siden var det bare 1 av 4 som leverte skjemaene elektronisk via Altinn.
  • I Norge finnes nesten en halv million bedrifter. Når disse går fra å levere på papir til å levere elektronisk, snakker vi om en e-revolusjon med store effektivitetsgevinster.
Til toppen