JUSS OG SAMFUNN

Norge vil ha EU-regler mot spam

Regjeringen har fått positive tilbakemeldinger på et forslag om å innføre EU-regler mot spam.

4. mai 2004 - 14:31

Masseutsendt uanmodet e-postreklame er blitt et betydelig problem for brukere av e-post og Internett. Ifølge ferske anslag gjengitt i Business Week, sendes det ut 15 milliarder spam-meldinger hver dag på verdensbasis.

EU-kommisjonen har derfor vedtatt et direktiv, kjent som kommunikasjonsverndirektivet, for å beskytte enkeltpersoner mot spam.

Nå ønsker også Norge å bli vernet av direktivet og har sendt ut et høringsforslag til 34 instanser.

– Fristen gikk ut i forrige uke og departementet har allerede fått inn 25 innspill, forteller rådgiver Geir Jørgensen i Barne- og familiedepartementet til digi.no.

I Norge er det allerede forbudt å sende e-postreklame til forbrukere uten at de på forhånd har samtykket. Ved å innføre begrepet fysiske personer som er fritt oversatt fra EU-kommisjonens «natural persons», skal flere bli beskyttet mot uønsket elektronisk reklame.

Forslaget innebærer blant annet at arbeidstakere ikke skal motta reklame på jobben.

Det var i fjor sommer EU-kommisjonen vedtok de nye reglene om spam og informasjonskapsler («cookies») som forbyr kommersielle e-postmeldinger.

Høringsforslaget åpner for en utvidelse av markedsføringsloven.

– Markedsføring gjennom e-post medfører både uønsket ressursbruk og ergrelse for mottakerne. Det vil være en stor fordel at det blir like regler på dette området i hele EØS-området, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Ved hjelp av e-post kan den som markedsfører, effektivt og målrettet nå svært mange mottakere, samtidig som kostnadene ved utsendelse er lave. For dem som ønsker å markedsføre sine varer og tjenester er dette fordelaktig, og metoden benyttes derfor i økende grad.

I henhold til direktivet foreslås også en regel om unntak fra kravet om forhåndssamtykke ved e-postreklame i etablerte kundeforhold. Forutsetningen er imidlertid at kunden på en enkel og kostnadsfri måte kan frabe seg slik reklame.

Forbrukerombudet er en av høringsinstansene som stiller seg positive til forslaget.

– Vi er svært positive til at direktivet utvider kretsen fra forbrukere til «natural persons» på arbeidsplassen eller organisasjoner. Regelen betyr at det blir lettere for Forbrukerombudet å håndheve klager, sier førstekonsulent Frode Elton Haug i Forbrukerombudet til digi.no.

Forbrukerombudet har siden høsten 2001 mottatt 86 klager på spam eller e-postreklame.

Elton Haug trekker fram selskapet Fonn AS som en versting som går igjen i klagene. Selskapet selger skrivekurs, kontorrekvisita og tilbyr kurs i data.

I sin innstill til høringsforslaget har Forbrukerombudet bedt om en presisering av lempingen av regelen for personer med etablert kundeforhold. Her tilsier nemlig direktivet at bedrifter ikke trenger å innhente samtykke om å motta tilsvarende tilbud så lenge de har et etablert kundeforhold.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.