Norge vil lede bredbåndsløpet i 2008

Ingen europeiske land vil ha større utbredelse av bredbånd til husstander enn Norge i 2008, skal man tro en rapport fra Forrester Research om bredbåndutbredelse i Europa.

Ingen europeiske land vil ha større utbredelse av bredbånd til husstander enn Norge i 2008, skal man tro en rapport fra Forrester Research om bredbåndutbredelse i Europa.

Forrester Research forventer at 50 millioner europeiske hjem, det vil si omtrent 30 prosent, vil ha bredbånd i 2008. Dette utgjør 57 prosent av alle husstandene som har Internett-tilgang i 2008.

Utbredelsen hadde i 2002 en vekst 92 prosent i 2002, og Forrester mener veksten vil fortsette.

Men fordelingen i Europa er ujevn.

- Det er en klart nord/sør-skille, hvor utbredelsen i 2008 varierer fra 5 prosent i Hellas til 45 prosent i Norge, sier senioranalytiker i Forrester, Lars Godell, i en pressemelding.

- Skandinavia og Nederland vil dominere i målingene. Det tysktalende Europa, Belgia, Finland og Storbritannia vil utgjøre mellomfeltet, mens Sør-Europa og Irland fortsatt vil henge etter, sier Godell.

    Les også:

Godell mener at utbredt bruk av Internett generelt og lave priser på bredbånd, sammenlignet med oppringt aksess, vil være drivkraften for å oppnå en utbredelse av bredbånd i over 40 prosent av husstandene i Skandinavia og Nederland. I landene som ligger i mellomfelter vil den mer begrensede bruken av bredbånd skyldes en blanding av mindre bruk av Internett generelt og høyere kostnader for bredbånd i forhold oppringt aksess. Utbredelsen av bredbånd i husstandene ventes i disse landene å ligge mellom 30 og 35 prosent i 2008.

I landene som hører til i den bakerste gruppen, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Portugal og Spania, ventes det at utbredelsen vil variere mellom 5 og 24 prosent, hvor Italia er det landet som vil ligge lengst fremme. Ifølge Godell er bruken av Internett i disse landene betydelig lavere enn i resten av Europa.

Forrester venter at ADSL vil være den dominerende aksessmetoden for bredbånd fordi den vil være tilgjengelig for dobbelt så mange husstander som kabel, og fordi selskapene som står - ofte store teleselskaper - har finansiell styrke, størrelse, rekkevidde og merkevarer som er overlegne. Forrester venter derfor at 71 prosent av husstandene med bredbåndstilgang vil ha ADSL.

- Mangel på penger vil drepe drivkraften bak kabel, forretningsideen med å legge ut fiber vil fortsatt skremme de fleste, og alternative aksessteknologier, slik som fast trådløs eller toveis satellitt er for små og har kommet for sent, mener Godell, selv om han ikke ser bort ifra at slike teknologier vil finne en nisje i områder hvor ADSL og kabel ikke når fram.

Godell har heller ikke tro på Internett-aksess via strømkabelen. Årsaken er stadige forsinkelser, kvalitetsproblemer og manglende støtte fra leverandører.

Til toppen