Norges Bank på Internett

Norges Bank har åpnet egne sider på verdensveven. Sidene gir bl.a. tilgang til bankens prognoser for norsk økonomi.

Norges Bank har åpnet egne sider på verdensveven. Sidene gir bl.a. tilgang til bankens prognoser for norsk økonomi.

Web-sidene til Norges Bank (www.norges-bank.no) er ryddige og oversiktlige. Du kan velge mellom norsk og engelsk, og får stoff fordelt på fem områder: inflasjonsrapporter, markedsinformasjon, statistikk, publikasjoner og foredrag. Lengre dokumenter, som Inflasjonsrapport for fjerde kvartal 1996 – Perspektiver mot århundreskiftet, kan skues i html-format, eller lastes ned i Acrobats pdf-format. (Acrobat-leseren kan lastes ned fra et stort antall steder på web. Pdf-formatet er et felles format for elektroniske og trykte dokumenter.)

Informasjonsdirektør Poul Henrik Poulsson i Norges Bank ser på web-sidene som et nyttig supplement til bankens publikasjoner og øvrige informajsonsvirksomhet. Han peker på at skole- og undervisningsverket vil få lettere tilgang til materialet, og at sentralbanken også vil kunne nå flere finansinstitusjoner enn før, særlig flere mindre banker som ikke har tilgang til sentralbankens tjenester over f.eks. Reuters, men som har tilgang til Internett.

Til toppen