Norges e-markedsplass lanseres til uken

Til uken skal Statskjøp sammen med Statoil, Hydro, Norske Skog og Orkla legge sin plan for å skape Norges offisielle og dominerende e-markedsplass.

Til uken skal Statskjøp sammen med Statoil, Hydro, Norske Skog og Orkla legge sin plan for å skape Norges offisielle og dominerende e-markedsplass.

Til uken skal Statskjøp og alliansen med fire av Norges største bedrifter legge frem sin plan for å få fart på ehandel i Norge. For selv om de ikke får med seg noen andre bedrifter, er de fem aktørene så store aktører at de vil presse store deler av det norske næringslivet over på Internett. Statskjøp og de fire store bedriftene er kraftig forsinket, men det ser ut til å ha styrket den nye markedsplassens sjanser. For mens Statskjøp har arbeidet med sine planer, har aksjemarkedet havarert og konkurrentene fått strupet pengetilgangen.


- Vi registerer at det ikke er noen aktører der ute som har klart å skape noen kritisk masse av kunder eller leverandører. Vi ser derfor optimistisk på å skape en markedsplass med kritisk masse, sier prosjektleder i Statskjøp, Andre Hoddevik, til digitoday.no.

- Dessuten vil de dårlig tidene i IT-bransjen gi oss et bedre tilbud på kompetanse, påpeker han.

Statskjøp inviterte inn de fire store selskapene til forhandlinger etter de stoppet sitt eget forsøk på å lage en ren offentlig markedsplass i fjor høst.

Nå er man ferdig med forhandlingene, og planen er ifølge Hoddevik klarert i departementet. Det er mange spørsmål som skal besvares når planen kommer på bordet til uken. Hvem skal eie det verdifulle markedsplass-selskapet og hvordan er planene tilpasset små bedrifter er to sentrale spørsmål.

Neste skritt blir en tilbudskonkurranse for å skaffe den tekniske løsningen. Minst to leverandører står klar. IBM og Ergo Group (Posten SDS) var med i finalen da Statskjøp avlyste sitt prosjekt i forrige runde.

- Vi har tidligere sagt at vi skal få igang et pilotsystem mot utgangen av året og det står vi på, forteller Hoddevik til digitoday.no.

Til toppen