Abonner
FINANSTILSYNET

Norges finansielle infrastruktur står stødig imot endringene i trusselbildet

Finanstilsynet skriver i risiko- og sårbarhetsanalysen for 2021 at den finansielle infrastrukturen i Norge er robust.

Seksjonssjef for IT og betalingstjenester i Finanstilsynet, Olav Johannessen, her fotografert ved en tidligere anledning.
Seksjonssjef for IT og betalingstjenester i Finanstilsynet, Olav Johannessen, her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Martin Braathen Røise

Finanstilsynet la torsdag fram sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Hovedkonklusjonen er at den finansielle infrastrukturen i Norge er robust, noe som resulterte i at det ikke skjedde noen alvorlige ITK-sikkerhetshendelser i sektoren i fjor. Med dette menes hendelser som kunne ha fått konsekvenser for finansiell stabilitet og samfunnet.