Norges første IP-sone realiseres til våren

En IP-sone er et offentlig sted der et trådløst og allment tilgjengelig lokalnett formidler kontakt til Internett. - Norges første kommer til våren, sier Lars Sandtorv i Wireless Communications.

En IP-sone er et offentlig sted der et trådløst og allment tilgjengelig lokalnett formidler kontakt til Internett. - Norges første kommer til våren, sier Lars Sandtorv i Wireless Communications.

Wireless Communications er tidligere kjent som Gemsys. Selskapet er fullt og helt viet trådløs datakommunikasjon. Det har levert trådløse Internett-løsninger til tilbydere som EUnet, Telia, ElTele og Netpower og trådløse lokalnett til bedrifter som SAS, Statoil og Møller-gruppen. Referanselisten inneholder også flere kommuner og videregående skoler, blant dem Nesodden videregående skole i Akershus, åstedet for et viktig prosjekt der elever utstyres med bærbare PC-er. (Se artiklene IT er skolens fremste motivasjonsfaktor og Trådløst nett i Akershus-skole.)

- I september ble en ny standard for trådløst lokalnett offentliggjort, IEEE 802.11HP, forklarer Lars Sandtorv.

- HP står for "high performance". Standarden gir 11 Mbps og er utelukkende realisert for teknologien kalt "Direct Sequence". IEEE 802.11 definerer også et alternativ med en teknologi kjent som "Frequency Hopping". Frekvenshopp gir imidlertid bare 3 Mbps. Vi satser bare på direkte sekvens-metoden.

Sandtorv regner med at teknologien vil skaleres oppover ganske raskt. Han venter 54 Mbps trådløst lokalnett innen 2002.

Dessverre for brukerne er frekvenshopp, som blant andre BreezeCom satser på, og direkte sekvens like uforenlige som mobilstandardene NMT og GSM. Tilhengere av frekvenshopp peker gjerne på at løsningen gir bedre sikkerhet. Sandtorv avviser argumentet ved at direkte sekvens-løsningen som han har valgt å satse på - Nokia Wireless LAN - legger opp forbindelser med 128 biters kryptering.

- Offentliggjøringen av IEEE 802.11HP betyr at det endelig er en standard for høyhastighets trådløst lokalnett som flere leverandører vil forholde seg til, og der det finnes strukturer som vil sikre interoperabilitet.

Nokia har gått sammen med blant andre 3Com, Aironet, Apple, Cabletron, BreezeCom, Compaq, Dell, Lucent og Samsung om å danne Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). Hensikten med denne organisasjonen er å utvikle tester og en godkjenningsprosedyre som kan gi et stempel til produkter som følger normen og er gjensidig kompatible. Prosedyren ventes å være klar tidlig neste år.

Sandtorv ser på den nye standarden som springbrett for et prosjekt han har store forhåpninger til. Han vil være med på å etablere Norges første IP-sone. Med det mener han å utstyre et offentlig sted, for eksempel Oslo Lufthavn Gardermoen, med et trådløst lokalnett som gjøres tilgjengelig for alle med 802.11-kompatibelt utstyr. Teknologisk sett er dette ikke lenger noen utfordring. Problemet er å få til et samarbeid mellom Internett-tilbydere tilsvarende "roaming"-avtalene mellom GSM-leverandører.

- Det som forutsettes av utstyr hos brukerne er et PC-kort som per i dag koster rundt 3000 kroner. Nokias PC-kort for trådløst lokalnett er utstyrt med et SIM-kort med informasjon om alt som trengs for å logge seg på Internett gjennom det lokale trådløse nettet der man befinner seg til enhver tid. IP-sonen opprettes ved at det installeres et passende antall aksesspunkter, og ved at disse samles om en kopling mot Internett.

Sandtorv vil ikke si hvor Norges første IP-sone blir etablert, men han er sikker på at den kommer til våren. Utenom flyplasser er jernbanestasjoner, hoteller, kongresslokaler og liknende typiske områder der det kan være aktuelt å opprette IP-soner.

Vesa Walldén i Nokia Internet Communication mener markedsgrunnlaget for slike løsninger er åpenbart. 70 prosent av alle forretningsreisende i luften har med seg en bærbar PC og foretar gjennomsnittlig 15 reiser i året. De er klart motivert for løsninger som vil la dem holde kontakt gjennom gunstig plasserte IP-soner. Men først må altså forretningsmodellen for tjenesten løses.

Foruten IP-soner sikter både Nokia og Wireless Communication mot bedriftsmarkedet, der trådløse lokalnett kan bidra til å gjøre det faste lokalnettet mer fleksibelt, særlig i forbindelse med møte- og utstillingslokaler. Hjemmemarkedet er avhengig av blant annet DSL-tilbud. Walldén ser for seg apparater som både forsyner hjemmet med et trådløst lokalnett, og samtidig sørger for felles tilgang til en høyhastighets Internett-forbindelse. Han ser også for seg at konseptet utfylles med trådløst IP-telefoni og intelligente telefoner som automatisk kopler seg fra GSM-nettet til IP-nettet.

Til toppen