Norges første virtuelle arbeidskontor i gang

Sentrumsregjeringens sysselsettingspolitikk i distriktene går blant annet ut på å åpne virtuelle arbeidskontor på steder hvor tilbudet er lagt ned. Onsdag ble det første åpnet av politisk rådgiver Marit Momrak Wright og ytterligere ti er på beddingen.

Sentrumsregjeringens sysselsettingspolitikk i distriktene går blant annet ut på å åpne virtuelle arbeidskontor på steder hvor tilbudet er lagt ned. Onsdag ble det første åpnet av politisk rådgiver Marit Momrak Wright og ytterligere ti er på beddingen.

- Etableringen av virtuelle arbeidskontorer er resultatet av et pionerarbeid i Arbeidsmarkedsetaten og er enestående i internasjonal sammenheng. Dette vil øke tilgjengeligheten for Arbeidsmarkedsetatens mest brukte tjenester, skrøt politisk rådgiver Marit Momrak Wright i Arbeids- og administrasjonsdepartementet onsdag.

Rådgiveren foretok den offisielle åpningen av landets første virtuelle arbeidskontor i Øvre Årdal i Sogn og Fjordane.

Etter planen skal det i løpet av høsten utplasseres i alt 11 kontorer over Internett med tilhørighet til ulike plasser i Norge.

- Dersom disse tjenestene blir godt mottatt i kommunene, vil det være aktuelt med en videre utbygging, sier Wright ifølge en pressemelding fra departementet.

Strategien er å kompensere for frafall i arbeidskontorer og avdelinger landet rundt. Dessuten vil man også øke tilgjengeligheten for jobbsøkere som har stor avstand til det lokale arbeidskontoret.

Det virtuelle arbeidskontoret i Øvre Årdal er plassert i tilknytning til kommunens servicesenter. Og regjeringen har uttalt mål å kome videre med arbeidet med offentlige servicekontor som ble startet allerede i 1993/94 i syv kommuner. Slike servicekontor skal etter intensjonen gi brukerne en samordnet service og tilgjengelighet til statlige og kommunale tjenester.

I kommuner hvor endel offentlige etater ikke har kontorer, skal bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (blant annet elektronisk saksbehandling og datautveksling) komme i tillegg til tjenester som servicekontorene ellers dekker. Det betyr at man både vil spare penger, blant annet fordi man erstatter en eksisterende struktur med IKT.

De virtuelle arbeidskontorene som nå opprettes er en del av dette offentlige tilbudet og skal gi informasjon om ledige stillinger, jobbsøk, utdanning, ulike yrkesgrupper og tilbud til både arbeidsgiver og -taker. CVer kan legges inn og man får et felles marked hvor man kan finne både tilbud og etterspørsel etter jobber.

Arbeidsmarkedsetatens internettsted er allerede det jobbstedet på nett i Norge med suverent flest stillinger og får en sentral plass i opprettelsen av disse lokale arbeidskontorene. Etaten har ulike mediekanaler å kommunisere informasjonen på.

Brukerne av virtuelle arbeidskontor skal blant kunne kunne kommunisere og få veiledning av saksbehandlere via video.

Til toppen