Norges IT-marked henger etter

Ifølge IDCs kvartalsrapport henger utviklingen i det norske IT-markedet etter det man opplever ellers i Norden.

Ifølge IDCs kvartalsrapport henger utviklingen i det norske IT-markedet etter det man opplever ellers i Norden.

Analyseselskapet IDC har nylig utgitt en kvartalsrapport om forholdene på IT-markedet i de nordiske landene. Rapporten peker på at mens markedet krympet i Norden i 2002, vil særlig små- og mellomstore bedrifter bidra til en utvidelse i 2003. Irak-krigen har fått følger for investeringsviljen til de største bedriftene, slik at IDC har nedjustert sine samlede forventninger til 2003. For små- og mellomstore bedrifter er det andre forhold som spiller inn, og IDC forventer at disse vil vokse mer enn gjennomsnittet. Siden de utgjør om lag 30 prosent av det samlede IT-markedet, anbefaler IDC at IT-bransjen gjør mer for dem.

IDC-sjef i Norden Per Andersen mener at konkurranselandskapet i denne sektoren er preget av et skille mellom leverandørene som satser på volum og pris, og de som er mer opptatt av å veilede kunden.

– Dette innebærer dårlig treffsikkerhet mot en stor av dette markedet. Særlig lokale leverandører bør fokusere på selskaper som er avholdende i forhold til IT, mener han.

IDC tror på gjennomsnittlig nordisk vekst på mellom to og tre prosent i år. Danmark ligger best an, mens Norge er markedet med lavest forventet vekstrate. Under ingen omstendighet vil 2003 bli bedre enn 2001.

Det som spesielt kjennetegner Norge, er at tallet på konkurser øker, mens det minker ellers i Norden, spesielt i Danmark.

Mer satsing på små og mellomstore bedrifter vil, ifølge IDC, kunne føre til større vekst enn det analyseselskapet venter i dag.

IDC-rapporten bør ses i sammenheng med IKT-Norges rapport om oppsving i den norske IT-bransjen som digi.no skrev om i går.

Til toppen