Norges kraftpotensial er kartlagt

Med geografiske informasjonssystemer har NVE kartlagt Norges kraftpotensial på rekordtid.

Med geografiske informasjonssystemer (GIS) og bistand fra Geodata, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på ett år kartlagt hver eneste bekk og elv for å se om det er mulig å realisere små kraftverk.

    Les også:

Totalt er det identifisert 45 000 mulige utbyggingsprosjekter. Etter å ha utelatt ulønnsomme prosjekter, det vil si med antatt kostnad over fem kroner per kilowattime, og prosjekter i vernede områder, står man igjen med et potensial på 10 000 små kraftverk.

Seniorrådgiver og GIS-ekspert i NVE, Astrid Voksø forteller at alle små kraftverk er identifisert, potensialet for hvert av dem er beregnet og resultatene er presentert i digitale kart på Internett.

– Vi vet at kraftkonsulenter og kommuner bruker verktøyet svært aktivt i planleggingsarbeidet. Det sparer kommunene mye tid og ressurser, sier hun til digi.no.

NVE hadde samlet en rekke data. Med GIS var det mulig å beregne gjennomsnittlig vannføring i samtlige elver og vassdrag i Norge.

Alternativet til å bruke GIS var manuelt kart- eller feltarbeid, som ville vært svært kostbart og tidkrevende og derfor umulig å gjennomføre på landsbasis.

Ved å presentere datagrunnlaget i digitale kart, blir det også lettere å se potensialet for en elv, et vassdrag eller en kommune. Brukeren kan markere hvert av de mulige utbyggingsprosjektene og hente ut opplysninger om sted, potensial og bakgrunnsdata.

Til toppen