Norges kraftpotensial er kartlagt

Med geografiske informasjonssystemer har NVE kartlagt Norges kraftpotensial på rekordtid.

Med geografiske informasjonssystemer har NVE kartlagt Norges kraftpotensial på rekordtid.

Med geografiske informasjonssystemer (GIS) og bistand fra Geodata, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på ett år kartlagt hver eneste bekk og elv for å se om det er mulig å realisere små kraftverk.

    Les også:

Totalt er det identifisert 45 000 mulige utbyggingsprosjekter. Etter å ha utelatt ulønnsomme prosjekter, det vil si med antatt kostnad over fem kroner per kilowattime, og prosjekter i vernede områder, står man igjen med et potensial på 10 000 små kraftverk.

Seniorrådgiver og GIS-ekspert i NVE, Astrid Voksø forteller at alle små kraftverk er identifisert, potensialet for hvert av dem er beregnet og resultatene er presentert i digitale kart på Internett.

– Vi vet at kraftkonsulenter og kommuner bruker verktøyet svært aktivt i planleggingsarbeidet. Det sparer kommunene mye tid og ressurser, sier hun til digi.no.

NVE hadde samlet en rekke data. Med GIS var det mulig å beregne gjennomsnittlig vannføring i samtlige elver og vassdrag i Norge.

Alternativet til å bruke GIS var manuelt kart- eller feltarbeid, som ville vært svært kostbart og tidkrevende og derfor umulig å gjennomføre på landsbasis.

Ved å presentere datagrunnlaget i digitale kart, blir det også lettere å se potensialet for en elv, et vassdrag eller en kommune. Brukeren kan markere hvert av de mulige utbyggingsprosjektene og hente ut opplysninger om sted, potensial og bakgrunnsdata.

Til toppen