Norges mest komplette gullpartner til Microsoft

Norsk Data Senter er som Norges første selskap blir godkjent som gullpartner til Microsoft.

Norsk Data Senter er som Norges første selskap blir godkjent som gullpartner til Microsoft.

Norsk Data Senter er blitt godkjent som Microsoft Gold Certified Partner innenfor fem av totalt tolv kompetanseområder. Microsoft har opptil 23 andre partnere i Norge som har klart fire kompetanseområder.

Norsk Data Senter blir det første norske selskapet som har klart fem kompetanseområder. Microsoft Gold Certified Partner er den høyeste formelle kompetansestatus innenfor Microsoft sitt partnerprogram.

Selskapet er godkjent som Microsoft Gold Certified Partner innenfor følgende kompetanseområder:

• Advanced Infrastructure Solutions

Bevist kompetanse innen bygging av gode infrastruktur løsninger som f.eks: Design & utvikling av Active Directory service, Exchange migrering og utrulling, Data management & migrering, Serverkonsolidering, Design og utrulling av Lagringsløsninger og System management.

• Information Worker Productivity Solutions

Bevist kompetanse i å bygge løsning for samarbeid og gruppeproduktivitet som f.eks: Samarbeid og øyeblikkelige meldinger ved hjelp av for eksempel Exchange baserte portaler.

• Networking Infrastructure Solutions

Bevist kompetanse i implementering av teknologiløsninger basert på Microsoft Windows 2000/2003 operativsystem teknologi.

• ISV/Software Solutions

Bevist kompetanse innefor utvikling og markedsføring av fullversjoner av programvare som er utviklet på Microsoft plattform (.NET & XML) og som er godkjent av Microsoft.

• Integrated E-Business Solutions

Bevist kompetanse av Internett-baserte forretningsløsninger og infrastruktur basert på SharePoint, BizTalk, Commerce Server & Content Manager server.

For å kunne bevise sin kompetanse og få godkjenning av Microsoft innefor disse fagområdene krever dette godkjente oppsatte løsninger hos kunder samtidig som det også kreves mange spesifiserte sertifiseringer innefor hvert fagområde.

Til toppen