Norges sikkerhetsportal klar til jul

BBS holder tidsplanen for innføring av digital ID mot offentlige nettjenester.

BBS holder tidsplanen for innføring av digital ID mot offentlige nettjenester.

Innen 2006 pålegges alle statlige og offentlige etater med nettbaserte løsninger digital ID, såkalte PKI-løsninger («Public Key Infrastructure»).

BBS vant anbudet om den offentlig sikkerhetsportalen som krever løsning for IT-arkitektur og IT-sikkerhet med elektronisk signatur i offentlig sektor. Det forsikrer at portalen skal være klar 15. desember.

    Les også:

Digital ID skal blant annet være nøkkelen til banker og statens kommende innbyggerportal, MinSide og Altinn.

Det er Brønnøysundregistrene som skal forvalte sikkerhetsportalen. Et av kravene var at sikkerhetsportalen skal kunne integrere flere leverandører av PKI-løsninger («Public Key Infrastructure») i det norske markedet.

I tillegg skal den kunne tilby mulighet for såkalt felles pålogging (single sign-on) til flere tjenester, enten de er tilgjengelig gjennom en tjenesteportal eller direkte på nettsidene til ulike kommuner, fylkeskommuner og statsetater.

Det var satt krav om underleverandøravtale med utstedere av tre ulike typer elektronisk ID til den som skulle levere anbudet på sikkerhetsportalen.

Ifølge informasjons- og markedssjef Stein-Arne Tjore i BBS har selskapet valgt sertifikater fra Buypass, Telenor og ErgoGroup.

Integrasjon av flere PKI-leverandører i portalen skal gjøre det mulig for etatene å sjekke en brukers elektroniske signatur eller identitet uten å ha avtaler med flere PKI-leverandører og ta kostnader ved teknisk integrasjon av deres løsninger i egen tjeneste. Portalen skal håndtere sertifikater av typen Person-Høyt og Person-Standard i henhold til «Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor».

Det finnes tre ulike nivåer med forskjellige graderinger av viktighet på disse sertifikatene, forteller Tjore til digi.no.

– Den løsningen vi har valgt tilfredsstiller de tre ulike kravene, hevder han.

Løsningen skal også være tilrettelagt for flere PKI-leverandører etter hvert som de godkjennes.

Offentlige etater og kommuner får dermed mulighet til å velge hvilket sikkerhetsnivå man skal ha på portalene.

BBS jobber nå hardt for å få på plass en løsning på utvikling og drift som binder sammen brukersteder, portaler og kunder.

Til toppen