Norges største aksjesalg

Et delprivatisert Telenor vil være blant de største selskapene på Oslo Børs, med en antatt verdi i dag på mellom 50 og 60 milliarder kroner. - Private eiere skal bli et korrektiv til staten, ifølge statsminister Kjell Magne Bondevik.

Et delprivatisert Telenor vil være blant de største selskapene på Oslo Børs, med en antatt verdi i dag på mellom 50 og 60 milliarder kroner. - Private eiere skal bli et korrektiv til staten, ifølge statsminister Kjell Magne Bondevik.

I avtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet og Høyre heter det at "Regjeringen legger frem forslag i 1999 om delprivatisering og om børsnotering av Telenor". Dermed blir det opp til Regjeringen å foreslå hvor stor del av Telenor som skal selges i markedet. Om andre europeiske land brukes som eksempler, kan rundt 20-25 prosent av selskapet ende på private hender.

Forutsatt at verdien på Telenor er 50 milliarder kroner, blir delprivatiseringen verdt 10-12,5 milliarder kroner - det største aksjesalget i Norge noen sinne. På Oslo Børs i dag er det bare Norsk Hydro som har en tilsvarende selskapsverdi, på rundt 60 milliarder kroner. I forkant av en børsnotering vil det bli foretatt en ny verdivurdering av Telenor, men det er ingen ting som tyder på at selskapet blir mindre verdt.

Ifølge Kjell Magne Bondevik er det to hovedårsaker til at Telenor bør delprivatiseres: Økt krav til avkastning og kapitalbehovet. Allerede er det bestemt som en del av budsjettforliket at avkastningen på aksjene til neste år skal økes med 325 millioner kroner i forhold til forslaget, som dermed ender på 800 millioner kroner i avkastning.

På gårsdagens pressekonferanse sa Bondevik at private eiere vil være et korrektiv til en statsstyrt bedrift, noe som også vil være et korrektiv i forhold til å tilpasse avkastningen fra selskapet.

Detaljene gjenstår. Blant de viktigste spørsmålene er når salget skjer og hvor mye som skal selges ut. Det som synes klart er at det er moderselskapet, Telenor AS, som skal selges, og ikke datterselskapene. Det er også klart at regjeringspartiene fremdeles ønsker statlig aksjemajoritet i Telenor.

Heller ikke profilen på salget er avklart. Analytikere digi.no har snakket med mener det er nesten umulig å tenke seg at 20-25 prosent av selskapets verdi kan tas inn på det norske aksjemarkedet alene. Det blir opp til Regjeringen å foreslå hvor stor del av selskapet om skal eies av utenlandske eiere, men at en ikke kommer utenom er alle som digi.no har snakket med enige i.

Med delprivatisering av Telenor på plass har Høyre fått igjennom en gammel hjertesak, for partiet har lenge ivret for å gjøre Telenor til et folkeaksjeselskap, gjerne etter "Hydromodell", som betyr at staten eier litt over 50 prosent av selskapet. Nå sier imidlertid partiets finanspolitiske talsmann, Per Kristian Foss at partiet gjerne ser at staten trekker seg helt ut av selskapet.

Til toppen