Norges største E-handels-prosjekt

Statskjøp har utsatt etableringen av Statens markedsplass på Internett, men finalisten IBM er likevel på lufta i løpet av våren. digitoday.no har fått en titt.

I løpet av april skulle egentlig Norges uten sammenligning største og mest ambisiøse e-handelssystem vært på lufta. Offentlig sektor, med departementer, etater og kommuner, handler tilsammen for flere hundre milliarder kroner i året.

Til slutt stod kampen om kontrakten mellom tre aktører: IBM Norge, Telenor Bedrift og Ergo Group (Posten SDS) . Men da de to siste slo seg sammen, stoppet Statskjøp prosessen og bestemte å kjøre helt ny tilbudsrunde, noe som utsetter etableringen til sent på høsten neste år. digitoday.no har fått en gjennomgang av løsningen IBM foreslo for det avanserte systemet. Selv om prosjektet nå er utsatt, vil IBM-systemet likevel komme på lufta i april, åpent for privat næringsliv.


Kampen mellom tilbydergrupperingene Telenor/Ergo og IBM er egentlig en kamp mellom to program-samlinger for elektronisk handel: Oracle 9 og IBMs Websphere. Disse to tilbyr en kanskje dyr, men komplett integrert samling for å lage markedsplasser. Alternativet er å kjøpe mange biter og sy sammen selv.

- Vi hadde ikke tenkt å lage en egen løsning for staten, forteller Paul Are Killie, ansvarlig for offentlig sektor hos IBM Norge, til digitoday.no. Sammen med vår partner Nedit.com etablerer vi et system for markedsplasser som kan brukes både av offentlig og privat næringsliv. Løsningen kommer på luften i april, selv om Statskjøp skal kjøre en ny tilbudsrunde.

Les om Nedit i digitoday.nos oversikt over norske e-markedsplasser: digitoday.no samler de norske portalene

En annen fordel IBM har er at selskapet allerede har vunnet kontrakten for å bygge statskjøp-markedsplassen i Østerrike og holder på å by på samme kontrakt i Danmark. Selskapet deler derfor på folk og programvare over landegrensene. Systemet for innhenting av anbud kommer fra IBM fra Danmark.

Killie forteller at Staten som kunde la enorm vekt på innkjøps-styring i sin tilbuds-forespørsel. Men man står ovenfor en enorm utfordring i å lage et felles system for det som går under samlebetegnelsen offentlig sektor, forteller Killie.

- Den minste kommunen, Utsira, har bare 30 ansatte og trenger svært enkle systemer som kan brukes av vanlig ansatte. Oslo Kommune og Forsvaret derimot vil ha svært avanserte systemer som brukes av innkjøps-ansvarlige. Vi la derfor opp en løsning med to nivåer for enkle, direkte innkjøp eller innkjøp styrt gjennom flere ledd med lagersjekk og andre muligheter.

Mange sitter også med egne innkjøpssystemer som må kunne kobles opp mot markedsplassen.
- En annen utfordring er at alle offentlige enheter har mange småleverandører som ikke har elektroniske handelssystemer eller varekataloger. Markedsplassen må derfor la for eksempel en snekker eller baker legge inn sine tjenester eller varer manuelt og få bestillinger via epost eller kanskje faks, forteller Killie.

IBM røper også prisen for brukerne. IBM og Nedit vil ha en abonnement-pris og en pris pr transaksjon på 30 kroner, forteller Killie, uansett størrelsen på innkjøpet. Andre markedsplasser opererer med en prosentsats av innkjøpet som honorar.

Til toppen