Norges største IT-kontrakt står i stampe

Hvem som vinner blålysetatenes nødnettkontrakt på fire milliarder kroner er ennå ikke avgjort.

Hvem som vinner den prestisjefylte nødnettkontrakten på nesten fire milliarder kroner er ennå ikke fastlagt.

Prosjektleder Helge Lyngstøl uttalte til digi.no i juni at leverandøren skulle velges ut innen utgangen av juni, med 7. juli som absolutt siste frist.

Anbudet, som dreier seg om den største mobilutbyggingen i Norge etter NetComs telesatsning tidlig på 1990-tallet, består av mange komponenter med fire tusen krav. Hver av konkurrentene har levert snaue 2000 sider med spesifikasjoner som skal finpløyes og evalueres av nødetatenes prosjektgruppe.

Denne jobben har åpenbart vært krevende, for nødnettprosjektet har ennå ikke klart å velge vinneren.

3. august fortalte informasjonsansvarlig Arild Vollan at forhandlingene først skulle starte opp 7. august.

– Da får vi inn materialet som gir det endelig grunnlaget for å velge hvilken av de to tilbyderne det skal sluttforhandles med, uttalte han til digi.no.

I dag, 14 dager senere, bekrefter en ordknapp Vollan at det ikke har skjedd noen forandringer og at digi.no kan forsøke å ringe tilbake om noen uker.

Milliardkontrakten ser dermed ut til å trekke ut i langdrag.

Det står mellom to hovedallianser:

  1. Siemens med Motorola, BaneTele, Kongsberg DC, Zenitel og Frequentis.
  2. EADS Secure Networks OY med Telenor, Eltel Networks, Thales og TConnect.

Nødnettprosjektet må også ta stilling til kritikk som ble rettet mot det i sommer. VG pekte på at dagens separate radiosamband i politiet, brannvesenet og helsevesenet bygger på gammel analog teknologi som i liten grad tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

Justisminister Knut Storberget gikk senere i juli ut og påpekte at det er planlagt betydelig kapasitetsreserve i det nye nettet, og at det er nå oppe til vurdering om antallet apparater bør økes ytterligere.

Å bygge et nytt nett for etatene som har tilstrekkelig radiodekning og tilfredsstillende sikkerhet og tilgjengelighet er en kompleks oppgave.

Lyngstøl påpekte til digi.no i juni at det er mange detaljer som må være på plass, både i forhold til pris, produkter og ytelse.

Uthalingen betyr at den som vinner vil få dårlig tid.

Utrullingen skal starte allerede fra høsten, og innen vinteren skal Østlandet være utstyrt med fysisk nett. Stortinget har foreløpig bevilget 600 millioner kroner som er beregnet kostnad i første byggetrinn. Det omfatter 54 kommuner på Østlandet, og skal være ferdig i 2006 eller 2007.

Til toppen