Norid åpner fri registrering i september

Etter lange forsinkelser, vil de strenge norske reglene for registrering av Internett-adresser løses opp i september, lover Post- og teletilsynet.

Norge har et av verdens strengeste regelverk for registrering av Internett-adresser, men nå går det endelig mot et frislepp. I dag må du registrere et selskap i Brønnøysund-registeret, noe som gir deg rett til én adresse - firmaets navn etterfulgt av .no.

Etter tungt påtrykk fra Internett-bransjen, og næringslivet generelt, har Norid, administratoren av de norske Internett-adressene, lovet en liberalisering. I fjor høst sendte Norid ut et forslag om nye regler til høring i bransjen og utarbeidet et endelig regelverk. De nye reglene skulle tre i kraft i februar og det var duket for et kappløp, for reglene la opp til en "førstemann til mølla"-kappløp. Se sak til høyre:

Les om forsinkelsene og mulige konsekvenser av de nye reglene:
Kappløp om de beste norske adressene i dag
Frie Internett-adresser utsatt
Norsk adresse-kappløp utsatt
Åpner for norske domenepirater

Den viktigste endringen i Norids forslag er at bedrifter og foretak skal få registrere opp til 15 adresser, utformet som du vil. Dermed vil for eksempel Freia få registere www.kvikklunsj.no og vi vil se adresser som www.stoltenberg-er-dum.no.
Men så satte Post- og teletilsynet ned foten - jussen rundt blant annet innsyn, klagerett og ansvar var ikke avklart. Siden har det blitt stille mens juristene har jobbet.
Åpner for domenepirater?
Norid har foreløpig ikke planer om å sjekke at du har rettighetene til navnene du registerert. Kommer du før Freia, kan du dermed registrere for eksempel www.kvikklunsj.no. Dette åpner - i dette tilfellet bokstavelig talt - for fristende muligheter. I tillegg til piratproblemer, vil det trolig oppstå trafikkork hos Norid i januar.
- Markedet ser ut til å prioritere flere domenenavn, og da må man akseptere et visst domenepirat-problem, sa Hilde Thunem hos Norid til digi.no i fjor. - Vi vet ikke hvor stort problemet vil bli, men vi vil alltid kunne spore opp eieren av en adresse. Dette har vært et problem i USA, forteller Thunem.Her i Norge vil mangel på klare lover trolig kunne friste pirater som ønsker å presse større selskaper for penger. En ringerunde digi.no har gjennomført i det juridiske miljøet, avslører stor usikkerhet rundt problemet.


- Norge har ingen lover som eksplisitt skal avskrekke domenepirater. Tar noen ditt merkenavn må du selv anlegge en sivil rettssak, noe som er dyrt og ofte tar lang tid, sier Olav Torvund, professor i rettsinformatikk ved Universitet i Oslo til digi.no. Les mer om dette: Åpner for norske domenepirater

Nå ser det ut som Post- og teletilsynet (PT) har skapt fortgang i saken. Kanskje kommer dette etter at Nærings- og handelsdepartementet (NHD) ringte til Samferdelsdepartmenet.

- Vi ønsker fortgang i denne saken. Dagens registreringsregler er et unødvendig hinder for næringslivet, sier Jan Fredrik Lockert, avdelingsleder i NHD til digi.no.
Jørn Ringlund, avdelingsdirektør i Samferdelsdepartmentet forteller til digi.no at de har vært i kontakt med PTT, men vil ikke utdype denne kontakten og hvor saken står.


Men en telefon til PT avslører at arbeidet har skutt fart:
- I løpet av september, svarer seksjonssjef Randi Punsvik i PT når digi.no spør når norske bedrifter får lov å registrere flere adresser.

Hittil har det bare vært kjent at PT har sett på jussen rundt ansvarsforholdene til Norid, men nå forteller Punsvik at de også reviderer det forslaget Norid hadde laget for registreringsregler.

- Vi diskuterer forslaget til nye regler både med Norid og Samferdselsdepartementet, forteller Punsvik. Hva slags endringer PT ønsker i Norids forslag vil hun ikke gå inn på.

Les mer om:
;