NORID endrer navnepolitikk, tillater mer enn ett domene pr organisasjon

NORID, som registrerer norske domene-navn, planlegger å fjerne begrensningen på et doméne pr organisasjon.

NORID, som registrerer norske domene-navn, planlegger å fjerne begrensningen på et doméne pr organisasjon.

Norsk registreringstjeneste for Internett Domenenavn (NORID) er blitt kritisert fra en rekke hold for sin restriktive politikk hva gjelder tildeling av doméne-navn. Kritikken har gått på at man blir nektet å opprette mer enn ett domene-navn under .no-domenet. Blant de som har blitt rammet av dette er eksempelvis Hjemmet-Mortensen, som har blitt tvunget til å opprette .com-domener for sine magasiner.

I et forslag til endring av reglene foreslår nå NORID at denne begrensningen skal opphøre. Samtidig foreslås en automatisering og spredning av domene-registreringsfunksjonen ut i forhandlerledd.

Forslaget legges ut til høring den 20 oktober. Dersom det gjennomføres regner NORID med at det vil være en realitet rundt årsskiftet.

digi.no følger opp denne saken. Inntil videre kan du selv lese det glade budskap fra NORID.


Pressemelding:

NORID er registreringstjenesten for DNS-toppnivådomenet .no. Denne tjenesten drives av UNINETT FAS AS i forståelse med Post- og teletilsynet. Som nøytral enhet skal NORID forvalte .no-domenet på vegne av felleskapet i Norge. NORIDs oppgave er å håndheve den til en hver tid gjeldende navnepolitikken for .no domenet, samt å drive utvikling av tjenesten slik at

den tjener brukerne best mulig.

Frem til i dag har man hatt en navnepolitikk for .no som har lagt vekt på at det skal være en binding mellom et domenenavn og den organisasjonen som har registrert domenet. Bakgrunnen for dette har blant annet vært et ønske om å hindre domenepirateri av den typen som observeres i .com-domenet. For å hindre spekulasjon i domenenavn har en organisasjon bare kunne registrere ett domenenavn.

Ved årsskiftet startet NORID en gjennomgang av navnepolitikken for å undersøke om den fremdeles var det som best dekket felleskapets behov. I denne prosessen har NORID lagt sterk vekt på de signalene som ble mottatt fra bransjen gjennom representanter i Norpol (NORIDs politikkråd).

Prosessen går nå mot slutten, og et forslag til ny navnepolitikk vil bli lagt ut til en bred åpen høring rundt 20. oktober. Forslaget innebærer blant annet en liberalisering der en organisasjon skal kunne registrere mer enn ett domenenavn. Dette er en gjennomgripende endring, og det er derfor viktig at flest mulig har hatt en mulighet til å kommentere den før den blir iverksatt. Etter at høringsresultatet er ferdigbehandlet vil NORID innhente en siste uttalelse fra Norpol før forslaget oversendes Post- og teletilsynet for endelig godkjenning. Dette betyr at en ny navnepolitikk sannsynligvis vil iverksettes rundt årsskiftet.

En liberalisering vil føre til en sterkt økende mengde av søknader og endringsmeldinger til NORID. Dette gjør at det er et behov for å få på plass et nytt IT-system med ytterligere automatisering for å holde behandlingstiden og prisene på dagens lave nivå. NORID startet arbeidet med dette systemet den 1. juni i år, og regner med å ha alt klart når Post- og teletilsynet kommer

med sitt svar, slik at en ny navnepolitikk kan iverksettes umiddelbart etter dette.

Som et ledd i automatiseringen innfører NORID også et forhandlerledd av registrarer, på lik linje med det som er gjort i både Danmark og Sverige. Registrarene vil ha som sin oppgave å være et mellomledd mellom NORID og søker. De vil ha tilgang til å sende inn søknader og endringsmeldinger på vegne av søkerne, og vil formidle generell informasjon fra NORID til søker.

Innføringen av registrarer skal bidra til å holde den service søker mottar oppe til tross for en økende mengde med søknader. Det vil også være et viktig ledd i NORIDs alltid pågående arbeide med å øke kvaliteten på vedlikeholdet av .no.


Til toppen