Norid kutter ut papir

Enklere å søke domene.

Norid kutter ut papir
Slutt på papir-byråkratiet. Norid gjør det endelig mulig å søke domenenavn under .no elektronisk. På høy tid, vil nok mange mene. Bilde:

Norid tar endelig farvel med papirveldet for alle nyregistreringer eller søknader om å overføre norske domenenavn.

For snart to uker siden ble det tillatt å sende inn den obligatoriske egenerklæringen elektronisk. Det gamle papirskjemaet som det før var nødvendig å signere og sende med faks eller brevpost blir helt avviklet fra nyttår.

I stedet holder det at søkere avgir erklæring om å følge det gjeldende regelverket ved å klikke på en enkel knapp.

Enklere

- Bakgrunnen for at vi gjør dette er et ønske om forenkling i alle ledd. De blir enklere for søkere, registrarene og selvfølgelig enklere også for oss, sier Elisabeth Farstad, som er senior informasjonsrådgiver i Norid, til digi.no.

Hun kan ikke huske når ordningen med påkrevde papirsignaturer ble innført, men har «bare» jobbet i Norid i elleve år.

- Dette er noe vi «alltid» har hatt. I hvert fall i mange, mange år og helt siden vi begynte å formalisere søknader om norske domenenavn, forteller Farstad.

Kravet om papirregistreringene har vært krevende. Ifølge reglene har både Norid og registrarene vært nødt til å samle på skjemaene i 10 lange år.

- Det er jo 560.000 domener i tillegg til alle endringene. Vi snakker om et stort volum. Ikke minst har Norid hatt en stor utfordring med alt papiret som vi har vært pliktig å arkivere.

Stor lettelse

Norid-rådgiveren erkjenner at de ikke har gjort seg noen beregninger av hvor mye tid og penger de sparer på dette.

- Det kan jeg ikke si noe om. Men hvis du spør en hvilken som helt registrar i Norge vil du få høre at «dette er en stor lettelse».

Hvorfor først nå?

Farstad sier videre at de arbeider med å få på plass en løsning for å digitalisere alle tidligere innsendte skjema, men at dette er en stor oppgave.

- Hvorfor tok det så lang tid å få til enkle webregistreringer?

- Jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det. Men det har stått på håndsignaturene. Det har vært en diskusjon om det var mulig å gjøre det juridisk holdbart uten signaturene. Vi har fått jurister til å vurdere at det var det, sier informasjonsrådgiveren.

Under det nye regimet kan registraren selv velge å lage sin egen elektroniske automat, der søkeren kan avgi egenerklæringen. Det eneste kravet er at kunden får se teksten med regelverket på skjermen og klikker «jeg godtar».

- Registrarene som ønsker å lage sin egen løsning kan gjøre det. Hvis ikke kan de bruke løsningen vår, avslutter Farstad.

    Les også:

Les mer om: