Norland: -Vi er uavhengige av Telenor

Ansvarlig redaktør i Telenor Origo svarer på Birger Magnus' spørsmålstegn ved Origos journalistiske integritet.

Ansvarlig redaktør i Telenor Origo svarer på Birger Magnus' spørsmålstegn ved Origos journalistiske integritet.

- Jeg er ansatt på grunnlag av redaktørplakaten. Det betyr redaksjonell uavhengighet for Origo, sier Cecilie Norland, ansvarlig redaktør for Telenor Origo.

Hvis noen skulle mene at Origo er et talerør for ledelsen i Telenor, tar de feil. I alle fall hvis vi skal stole på Cecilie Norland, som med sin solide erfaring fra norsk media, skal sørge for en profesjonell og seriøs produksjon av innhold på Origo. Blant annet under hennes ledelse, har Origo utviklet seg til å bli en betydelig faktor i Norges elektroniske mediabilde. Og Birger Magnus' antydninger om at Telenor som innholdsleverandør ikke er til å stole på, har hun vanskeligheter med å forstå.
- Jeg tror ikke Birger Magnus trenger å bekymre seg for vår integritet. Selv om Telenor ikke har noen redaksjonell tradisjon, er Origos innholdsproduksjon basert på strenge retningslinjer fra blant annet redaktørplakaten, sier hun, og legger mildt ironisk til: - Schibsted Nett som redaksjon har jo heller ingen redaksjonell tradisjon. Det er det flaggskip som Aftenposten og VG som har.

Origo skal nå rustes kraftig opp, og selv om Telenor som konsern har forsvinnende små interesser i media totalt sett, vil det bety en forsterking av Origos dominerende rolle på det norske Internettmarkedet. Men Origo vil aldri bli vertskap til generelle nyheter. - Vi skal fremdeles satse på nisjenyheter, noe vi tror passer Internett som distribusjonskanal langt bedre enn generelle nyheter, sier Norland.

Cecilie Norland mener vi nå vil gå inn i en periode hvor forskjellige utradisjonelle innholdsleverandører vil florere. Og at mange av disse vil ha et heller ullent forhold til presse-etikk er hun overbevist om. - Etter en stund vil de profesjonelle redaksjonene vinne. Resultatet av denne veksten vil da være et spennende elektronisk mediabilde, hvor en rekke innholdsleverandører vil framstå som reelle konkurrenter til de etablerte, mener Norland.

Til toppen