Normal mobilbruk øker kreftfaren

Normal mobilbruk er nok til å øke produksjonen av et protein som i sin tur er påvist å kunne øke faren for kreft. Det er konklusjonen i en ny australsk forskningsrapport.

Tre australske forskere konkluderer med at gjentatt eksponering for mobiltelefon fungerer som gjentatt stress av en bestemt type proteinproduksjon i cellene, heter det i studien, publisert i juniutgaven av Differentiation, skriver ZD Net.

Forskergruppen bestående av strålingsekspert Peter French ved St Vincent's Hospital i Sydney, hans kollega Ron Penny og professor David McKenzie, ved Sydney University, skriver at det bestemte proteinet finnes normalt i alle celler. Men produksjonen påvirkes og økes sterkt ved ytre påvirkning. Mobiltelefonbruk, selv normal bruk, bidrar til økt produksjon.

Blir slike proteiner produsert for ofte eller for lenge, så kan de være den utløsende årsaken for kreft og også øke resistanse mot kreft-medisiner, heter det i rapporten.

Fram til nå har sikkerhetsnivåene satt på strålingen fra mobiltelefonen blitt tilt med utgangspunkt i antatt fare på grunn av varmen fra radiobølgene som stråler inn mot hjernen. Denne varmeproduksjonen er mye høyere enn den French mener kan føre til økt produksjon av proteinet han har sett nærmere på.

French sier i artikkelen at det ennå ikke er vist en sammenheng mellom biologiske effekter av mobilstråling og kreft, men at det nå finnes en teoretisk ramme for påvisning av en slik effekt.

Han har tidligere arbeidet med forsøk som har vist at histaminproduksjonen, som er et kjemisk stoff som kan føre til astma, kan dobles om celler eksponeres for mobilfrekvenser.

Til toppen