Norman behandler NetCom-klage for Skogsholm

Tidligere direktør for samfunnskontakt i NetCom, samferdselsminister Torild Skogsholm, kan ikke behandle NetComs klage. Kongen har nå oppnevnt Victor D. Norman som settestatsråd i denne saken.

Tidligere direktør for samfunnskontakt i NetCom, samferdselsminister Torild Skogsholm, kan ikke behandle NetComs klage. Kongen har nå oppnevnt Victor D. Norman som settestatsråd i denne saken.

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman som settestatsråd for samferdselsminister Torild Skogsholm ved behandling av en klage fra NetCom GSM.

Mobilselskapet klager på Post- og teletilsynets vedtak av 15. mars 2001, om sterk markedsstilling for NetCom på markedet for mobiltelefoni.

Bakgrunnen for oppnevnelsen er at statsråd Skogsholm fram til regjeringsskiftet 18. oktober i år, var direktør for samfunnskontakt i NetCom, og dermed er innhabil i denne saken.

Til toppen