Norman endelig i pluss

Etter flere år med blodrøde tall leverte Norman sitt første kvartal i pluss onsdag. Sterk vekst i omsetningen sammen med reduserte utviklingskostnader er hovedårsaken til helomvendingen.

Etter flere år med blodrøde tall leverte Norman sitt første kvartal i pluss onsdag. Sterk vekst i omsetningen sammen med reduserte utviklingskostnader er hovedårsaken til helomvendingen.

Etter et begredelig første kvartal, lovet ledelsen i Norman Data Defense at kvartalet markerte et vendepunkt i utviklingen til selskapet. Andre kvartal ville ende på pluss, tredje i minus, og fjerde i pluss. 1998 som helhet ville ende på pluss-siden. Med en lang rekke skuffelser friskt i minne har likevel troen på denne type uttalelser vært liten. Dagens melding om at andre kvartal faktisk endte på pluss er derfor et sårt trengt bidrag for å revitalisere tilliten til selskapet. Driftsresultatet på en halv million er en kraftig forbedring fra tilsvarende periode i fjor da selskapet tapte utrolige 14,7 millioner kroner på driften. I første kvartal i år serverte selskapet et negativt driftsresultat på i underkant av 8 millioner kroner.

Årsaken til det gode driftsresultatet er i første rekke 54 prosent vekst i omsetningen kvartal for, og stadig bedre kontroll på utviklingskostnadene som i andre kvartal var lavere en tilsvarende kvartal i fjor

Gevinst på salg av en eierandel i Nexus sørget for at bunnlinjen endte på pluss fire millioner. Akkumulert resultat etter skatt for halvåret er dermed minus 8,2 millioner kroner, men dette skal i følge Norman-ledelsen rettes opp i fjerde kvartal.

- Når vi tidligere har uttalt at vi skal gå i pluss i 1998, har vi i første rekke tenkt på driften. At bunnlinjen blir positiv er imidlertid ingen umulighet, sier administrerende direktør i Norman, Gunnel Berdal Wullstein, til digi.no. Wullstein understreker at mye hviler på fjerde kvartal, ettersom det fortsatt ventes underskudd i inneværende kvartal.

Skal Norman kunne levere et positivt resultat før skatt for året som helhet må selskapet også dekke inn tapet på mellom 3 og 4 millioner kroner som stammer fra salget av Verimation andelene i juli. Dette tapet blir belastet regnskapet for tredje kvartal.

Til toppen