Norman finner en plass i skyen

Lanserer sikkerhetskopiering og fildeling for små og mellomstore bedrifter.

Norman finner en plass i skyen
Brukeren opplever SecureBox som en eller flere virtuelle disker i Windows utforsker. Her er K-disken brukerens personlige hvelv, mens L-disken brukes til felles tilgang til filer innen en gruppe. Bilde: Norman Safeground

Det norske IT-sikkerhetsselskapet Norman ble delt i to ved siste årsskifte. Norman Safeground leverer løsninger til små og mellomstore bedrifter samt privatmarkedet. Norman Shark retter sin virksomhet mot store bedrifter og viderefører nøkkelproduktet Sandbox. Den kjente virusanalytikeren Snorre Fagerland jobber i Norman Shark.

Norman Safeground lanserte i går, med tilgjengelighet fra 12. september, to nettskytjenester, henholdsvis SecureBackup (sikkerhetskopiering) og SecureBox (sikker lagring, med fildeling og filsynkronisering, også til mobile enheter).

Et vesentlig poeng for begge produktene er en kombinasjon av hensiktsmessig sikkerhetsteknologi og norsk personvern.

Alle filer krypteres med kundens egen nøkkel: Norman oppbevarer ingen kopi, og har ingen mulighet til å dekryptere kundens innhold. Filer krypteres i transitt og lagres kryptert i Normans datasentraler. Norman benytter 256 bit AES-kryptering. Kundefiler som fanges opp under overføring må betraktes som uleselige for uvedkommende. Tjenestene er altså ikke bare PRISM-frie, teknologien verner mot innsyn fra alle slags spioner og kriminelle. Lagringen hos Norman er underlagt norsk personvernlovgivning.

Skylagring: SecureBox
Den mobile arbeidsstilen som mange har lagt seg til de siste årene frister til å bruke tjenester som Dropbox for å sikre tilgang til filer og dokumenter uavhengig av om man i øyeblikket tyr til pc, mobiltelefon eller brett. Reaksjoner fra IT-avdelinger har gjerne vært å lage regler mot slike tjenester, uten å tilby alternativer. Dette fører til uholdbare situasjoner der ansatte tar seg til rette. Ifølge produktdirektør Arne Uppheim i Norman Safeground tyder undersøkelser på at 71 prosent av de ansatte ikke bryr seg om slike retningslinjer.

SecureBox er ment å tilby en tilfredsstillende løsning, i form av en hensiktsmessig kombinasjon av sikkerhet og brukervennlighet.

Ansatte gis tilgang til personlige virtuelle disker – «vaults», det vil si «hvelv» – i Normans nettsky. Mapper og filer i disse hvelvene synkroniseres fortløpende til de enhetene den enkelte velger. Den lokale lagringen er kryptert, og tilgang krever at man er pålogget applikasjonen som driver tjenesten. Enheter med begrenset lagringskapasitet trenger ikke å lagre en fullstendig kopi av hele hvelvet man har tilgang til. Applikasjonen er tilgjengelig for Windows, Windows Phone, iOS, OSX, Blackberry og Android («bare» Linux mangler).

I tillegg til personlige hvelv, tillates også gruppehvelv, der flere kan gå sammen om felles tilgang til felles filer. Denne modusen gjør at SecureBox også kan erstatte sikkerhetskopiering for små bedrifter. For sikkerhets skyld havner slettede filer i en «avfallsbøtte» der de er tilgjengelig i 14 dager etter slettingen.

SecureBox forvaltes av en ansvarlig i bedriften. Forvalteren kan fjerne og legge til brukere, og har også anledning til å fjernslette filer på mobile enheter på avveier. En kopling til Google Maps gjør at enheter kan spores geografisk.

Tjenesten tar seg også av sikker formidling av filer til mottakere utenfor bedriften eller gruppen. Dette styres direkte fra enhetens filverktøy. Avsendere kan bestemme blant annet hvor lenge mottaker skal ha tilgang til filen.

Et abonnement på SecureBox koster 99 kroner per måned per bruker, og gir tilgang til 25 gigabyte per bruker. Bedriften kan bestille ekstra lagring: Det koster 199 kroner per måned for 100 gigabyte.

Sikkerhetskopiering i skyen: SecureBackup
De fleste som undersøker hvordan bedrifters løsninger for sikkerhetskopiering fungerer i praksis kommer fram til nedslående konklusjoner. Det typiske er at «Restore» i praksis ikke greier å gjenopprette alt man trenger for å komme i gang igjen: Det utløser tap som man ikke greier å ta igjen. I verste fall går bedriften konkurs. Problemet er ikke teknologien, men rutinene.

Hensikten med SecureBackup er å gjøre backuprutinen overflødig gjennom en automatisert nettjeneste. Verktøyet må installeres på én server i bedriftens lokalnett. Sikkerhetskopieringen av filer fra øvrige servere og fra pc-er i lokalnettet er agentløs og nærmest ikke merkbar for brukerne. Pc-er og andre enheter som trenger tilgang til sikkerhetskopiering og gjenoppretting når de er utenfor lokalnettet, må installere en lokal klient.

Aktivitetslogg i SecureBackup
Aktivitetslogg i SecureBackup

Den første sikkerhetskopieringen er total, de neste er inkrementelle. Norman holder rede på det hele: Filer komprimeres, og identiske filer utsettes for deduplisering: Et dokument distribuert som vedlegg til e-post lagres bare én gang når SecureBackup anvendes på e-postserveren.

– Hvis den første sikkerhetskopieringen er svært omfattende i forhold til tilgjengelig båndbredde, leverer vi en disk som vi så kopierer i våre datasentraler, sier produktdirektør Uppheim.

Han presiserer at tjenesten er en sikkerhetskopiering, ikke et arkiv. Samtidig er det enkelt å gjenopprette én og én fil, til og med én og én e-postmelding. I enkle nettverk tar det et kvarters tid å sette opp løsningen. Installasjon koster noen tusen kroner avhengig av kompleksiteten i løsningen. Deretter betaler man per måned. Fortløpende sikkerhetskopiering av en database koster for eksempel 390 kroner per måned per 10 gigabyte.

Som med SecureBox forvaltes løsningen lokalt. Forvalteren angir hva som skal sikkerhetskopieres, og med hvilke tidsmellomrom.

På sin side sørger Norman for å få mest mulig ut av bredbåndsforbindelsen («båndbreddeoptimaliserende teknologi»). Data lagres på dedikerte servere i to fysisk atskilte datasentraler, med kontinuerlig speiling mellom datasentralene.

Listen over systemer som SecureBackup støtter er imponerende. På serversiden oppgis AIX, DB2, GroupWise, Hyper-V, Linux, Lotus Notes og Domino, MS Exchange, MS Outlook, MS SharePoint, MS SQL Server, MySQL, Novell, Oracle, PostgreSQL, SAP, Sybase, System i/Power 6, Unix, VMware og XenServer. På klientsiden oppgis Android, Apple iOS 4/5, Mac OS X og Windows.