Norman la seg paddeflat

Normans styreformann Svein R. Goli la seg fullstendig flat for aksjemarkedet onsdag formiddag.

Normans styreformann Svein R. Goli la seg fullstendig flat for aksjemarkedet onsdag formiddag.

Under presentasjonen fokuserte Goli på behovet for tillit i aksjemarkedet, og ville ikke komme med løfter om selskapets fremtidig prestasjoner.

Styreformannen forklarte heller markedet hva selskapet måtte prestere for å få unngå røde tall i regnskapet i 1999.

Goli pekte på at selskapet vil ha kostnader på omtrent 206 millioner kroner i 1999. Deretter gikk han gjennom inntektssiden med sine anslag på omsetningsforventningen for 1999.

  • Norman i Norge bør omsette for 60 millioner kroner i 1999. Selskapet sitter på vedlikeholdsavtaler for 28 millioner kroner og må dermed ha et nysalg på 32 millioner kroner. I 1998 var nysalget på 19 millioner kroner.
  • Norman i utlandet bør omsette for 56 millioner kroner i 1999 mot 52 millioner kroner i 1998.
  • Ibas omsatte for 61 millioner kroner, og selskapet bør kunne omsette for 90 millioner kroner i 1999.

Med en slik utvikling går selskapet break-even i 1999.

Argumentene for at dette scenariet skal la seg gjennomføre er den ekspansjonen som allerede ligger i selskapet, men som ikke gjenspeiles i tallene samt nye kontrakter som ble presentert onsdag.

Normans satsing i Sverige og Storbritannia utviklet seg ikke som ventet i 1998. Sammen med nye avtaler i Frankrike og USA bør satsingen i utlandet gi den omtalte omsetningsveksten i 1999.

Goli legger heller ikke skjul på at selskapet har behov for ytterligere vekst i utlandet. Nå vil imidlertid selskapet vokse gjennom distribusjonsavtaler og ikke gjennom egne etableringer. Dette vil ikke gi det samme gevinstpotensialet, men er både raskere og mindre ressurskrevende for selskapet, mener Goli.

Ved inngangen til 1999 har Norman ASA en kontantbeholdning på 66 millioner kroner, samt kortsiktige investeringer på 13 millioner kroner. De kortsiktige investeringene skal termineres i løpet av kort tid. I balansen er det goodwill-poster på totalt 20 millioner kroner.

Til toppen