Norman lanserer sikkerhetssuite for bedrifter

Norman Gateway Protection består av tre nye produkter for å bedre håndteringen av uønsket e-post og skadelig kode utenfra.

Offisielt lanseres den nye sikkerhetssuiten Norman Gateway Protection i forbindelse med et arrangement i neste uke. Det heter i en pressemelding fra Norman at suiten "gir innholdskontroll av email og web-trafikk, og skal løse bedrifters problemer rundt spam, virus, trojanere, osv. Vi ser at bedrifter ofte ikke gjør nok for å beskytte sine nettverk, og at brannmurer og smarte autentiseringsnøkler ikke lenger gir tilstrekkelig sikkerhet."

Det heter videre at spam – uønsket e-post – er et voksende problem som tærer stadig mer på kostnader og IT-ressurser.

Gateway Protection er et ledd i selskapets arbeid med en "ende til ende sikkerhetsstrategi". Målet med dette arbeidet er å finne løsninger som sjekker datatrafikk på flere nivåer i infrastrukturen, slik at uønsket trafikk kan lukes ut eller uskadeliggjøres for noen av bedriftens data lider. Lanseringen av Gateway Protection skal være et "langt skritt mot dette målet".