Norman slår sammen antivirus og brannmur

Norman lanserer "Internet Control", en pakke med antivirus og personlig brannmur, beregnet på mobile brukere og på hjem med bredbånd.

Norman lanserer "Internet Control", en pakke med antivirus og personlig brannmur, beregnet på mobile brukere og på hjem med bredbånd.

Buntingen av antivirus og brannmur er helt naturlig, og svarer til behovene for hjem med bredbånd, mobile brukere og småbedrifter. Norman har priset sin pakke til 750 kroner eks mva, inkludert et års oppdatering. Norman Internet Control har noenlunde samme funksjonalitet og målgruppe som Norton Internet Security 2003, en pakke som koster 89 euro, rundt 650 kroner, ved bestilling over opphavets nettsted. (Norman fortsetter å selge antivirus og personlig brannmur for seg.)

Antiviruset verner mot ondsinnet kode, mens brannmuren overvåker trafikken inn og ut av PC-en. Bruk av personlig brannmur er samtidig en prosess der brukeren bevisstgjøres med tanke på hva slags trafikk som er naturlig og ønskelig, og hva slags trafikk som gjenspeiler et forsøk på å misbruke PC-en og dens internettforbindelse. Brannmuren skal ikke bare hindre uvedkommende fra å installere bakdører på maskinen, den skal også gi klare meldinger til brukeren dersom en ukjent og ikke avslørt bakdør begynner å kommunisere på egen hånd.

Uttrykket brannmur er misvisende. Det dreier seg ikke om å opprette en ugjennomtrengelig festning rundt PC-en, men snarere gjøre det enkelt å lukke og åpne de dørene man trenger for å gjennomføre de oppgavene man har satt seg. Noen ganger ønsker man å gjøre PC-en usynlig utenfra. Andre ganger ønsker man å dele ressurser med andre. En god personlig brannmur skal gjøre det enkelt å lukke og åpne dører etter behov, og gjøre det vanskelig å glemme å lukke døra etter seg. I hvilken grad Norman lykkes i dette, krever en test som digi.no tar sikte på å gjennomføre i nærmeste framtid. Testen vil også vurdere pakkens pedagogiske utrustning, det vil si i hvilken grad den er i stand til å forklare brukeren hvor dørene er, hvordan de må beskyttes, og hvorfor.

I forhåndsomtalen hevder Norman å ha løst problemet med informasjonskapsler, såkalte "cookies". Poenget er at det vanlige valget i nettleseren - tillate eller avvise informasjonskapsler - er forlengst foreldet. Nettbanker og e-handelssteder er avhengige av informasjonskapsler for å levere tjenester og det forventede servicenivået. Norman mener de har funnet fram til en løsning som lar deg effektivt styre hvilke nettsteder som skal ha tilgang til opplysninger om deg. Nøkkelordet her er "effektivt".

Pakken gir også en viss grad av foreldrekontroll over surfingen til de minste, vel å merke for dem som gjennomfører et system der barna får egne brukernavn og passord til PC-en, og som samtidig vet å hindre ungene fra å oppnå administratorprivilegier. Foreldrekontrollen går ut på verktøy for å blokkere visse nettsteder, filtrere bort uønsket innhold, regulere surfetid og føre logg over hvilke nettsteder som besøkes.

Norman har en løpende tjeneste som sørger for at tidsintervallet fra et virus eller en orm oppdages til alle kundene er oppdatert, reduseres til et minimum. Selskapet peker selv på at sårbarheten som dette tidsintervallet representerer, utnyttes i stadig større utstrekning av virusmakere. Nye virus og ormer har gjerne komponenter som leter opp antivirus og personlige brannmurer hos offeret, og sletter dem, slik at offeret står uten vern mot framtidige angrep. Opplever du at antiviruset ikke reagerer, er du sannsynligvis infisert.

Til toppen