Component Software Nordic

Norsk 100 millioner kroners programvareselskap

- Etter en omsetningsvekst på 58 prosent i første halvår, regner vi med å nå 100 millioner kroner i omsetning i år, sier markedsdirektør Geir Myrold i Component Software Nordic.

- Etter en omsetningsvekst på 58 prosent i første halvår, regner vi med å nå 100 millioner kroner i omsetning i år, sier markedsdirektør Geir Myrold i Component Software Nordic.

Resultatet for første halvår ble kunngjort i dag. Det forholdsvis lite kjente programvareselskapet seiler opp til å bli en viktig aktør i både Norge og Norden.

Omsetningen første halvår var 39,7 millioner norske kroner, 58 prosent bedre enn første halvår i fjor. Overskudd før skatt var 3,5 millioner kroner, på nivå med det for hele 1998.

Geir Myrold, direktør i Component Software Norge
Geir Myrold.

Nå sikter Myrold mot at årsomsetningen skal lande på rundt 100 millioner kroner. I 1997 var omsetningen 18 millioner kroner, i fjor 51 millioner.

- Målet for neste år er enda mer ambisiøst, forsikrer Myrold.

Component Software oppsto i Norge. Selskapet har organisert seg i en nordisk paraply, Component Software Nordic. CS Nordic har heleide døtre i Norge og Sverige. Det er nylig opprettet et datterselskap i København, med offisiell startdato 1. september.

Norsk Vekst gikk inn i Component Software Nordic 30. juni i år med til sammen 25 millioner kroner, fordelt på fem millioner i aksjer og 20 millioner direkte. Resten av selskapet - 74 prosent - eies av de ansatte, med gründerne i spissen. Ved siden av Myrold er disse teknisk direktør Torstein Thorsen, og administrerende direktør Truls Berg. Alle understreker at stillingsbetegnelsene deres gjelder Component Software Norge.

- Component Software Nordic er til for å konsentrere verdiene, understreker Berg. - Opsjoner til de ansatte gjelder Nordic, også for de tre som nå skal arbeide opp Component Software Danmark.

CSN lever i hovedsak av videresalg av programvarekomponenter fra internasjonale utviklere. Dernest kommer noe egenutvikling, samt litt konsulent og litt kursing. Hovedinnretningen er komponenter rettet mot økonomisystemer. Komponentene gjør det mulig å hente data fra flere ulike økonomisystemer, og levere disse videre til skreddersydde beslutningsstøttesystemer.

- Vi er et handelshus for komponenter, understreker Berg. - Det er våre partnere i konsulentbransjen som nytter komponentene til å lage systemer for de egentlige brukerne.

Berg elsker å sitere fra en IBM-undersøkelse som viser at 93 prosent av alle data som samles av økonomisystemer og lagres i databaser, helt slipper unna enhver form for analyse.

- Det betyr at problemet ikke ligger i å oppbevare informasjon, men å gjøre bruk av alt man samler på. ERP-systemer løser ikke dette problemet. De genererer store mengder informasjon, uten å gjøre dem spesielt tilgjengelig. De må betraktes mer som prosessautomasjon på kontoret. Det vi snakker om er å få informasjon ut til beslutningstakere, i en tid da bedrifter reorganiseres til en flatere struktur der stadig flere medarbeidere gjøres til beslutningstakere.

Dette er problemer i tiden, og de forsterkes av den pågående fusjonsbølgen som ofte fører til at svært ulike økonomisystemer må samordnes. Det er bakgrunnen for CSNs framtidsoptimisme. Komponentene de forvalter for Nordens konsulenter er nøkkelbrikkene for store miljøers IT-investeringer i årene framover. De utgjør byggeklossene innen de mest kritiske områdene: datavarehus, utvikling og applikasjonsintegrasjon.

Kundelisten er imponerende. I Norge har Kreditkassen nylig kjøpt komponenttankegangen, og inngått en kontrakt verdt minst 2,5 millioner kroner. I Sverige har CSN en avtale med Ericsson som Berg mener vil generere "et tosifret antall millioner kroner i omsetning". Andre kunder er Aker, Den norsk Bank, Det norske Veritas, Hydro, Oslo Børs, Statoil, Telenor og så videre.

Til toppen