Norsk Aller kan overta Metropol

- Sjansen er stor for at det blir Norsk Aller. Forutsetningen er imidlertid at vi finner en avtale med kreditorene, sier styreleder Jon H. Pran i Metropol til digi.no.- Vi kan få en svært profesjonell medieeier, mener Jan Erik Pedersen (bildet) i Metropol.

Styreleder Jon H. Pran i digital-TV-kanalen Metropol mener sjansen nå er meget stor for at det blir Norsk Aller som tar styringen i TV-kanalen.

Sammen med ledelsen i den urbane TV-stasjonen har han jobbet på overtid for å finne en løsning på den akutte kapitalkrisen i kanalen. Men Norsk Aller skal ikke være interessert i å ta over gjelden på 30 millioner kroner. Dermed må de finne en løsning i forhold til kreditorene.

- De vil ikke ta risikoen. Dermed må vi inne en avtale med kreditorene som gjør at Aller kan overta nesten hele kanalen,sier han. Dette innebærer at det blir en gjeldssanering før Norsk Aller eventuelt tar over mellom 90 og 100 prosent av Metropol.

Av de tre parallelle løpene som har vært nevnt, mener Pran at denne løsningene er den meste aktuelle. Tidligere har MTV Europe vært nevnt som en annen aktør, mens det tredje parallelle løpet har vært holdt hemmelig. Pran sier at alle tre fortsatt er til stede, men at de to andre er mindre sannsynlige.

Han tror på en løsning før påsken trer inn for alvor i neste uke.

- Jeg kan bekrefte dette. Prioritet én nå er Aller-løsningen. De har vært såpass seriøse og har gjort et så grundig forarbeid at vi kommer til å sette inn alt på å få til en avtale med dem, sier administrerende direktør Jan Erik Pedersen til digi.no. Han utelukker ikke at noen av de to andre partene vil komme inn senere, som en del av en lengre prosess, men Aller har altså signalisert at de er interessert i en nesten heleid TV-kanal.

Pedersen sier at de ikke har diskutert med eksistererende eiere, som Telenor Plus og Møller Investor, om de kunne tenke seg å ta minoritetsposter i Metropol fremover.

- Avtalen vi kommer frem til med Aller blir helt utslagsgivende for hvordan den videre konstellasjonen kommer til å bli, mener han og vil verken gå inn på temaer som antallet ansatte (i dag 24) eller den urbane profilen.

- En av grunnene til at Aller er interessert er de positive verdiene vi har bygget gjennom Metropol-navnet. Det som er klart, er at kanalen skal utvikle seg videre. Det blir ingen status quo for oss, sier Pedersen som understreker at ingen avtale er i boks og at man ikke må undervurdere den jobben som må gjøres for å få i land prosessen.

Når det gjelder temaet gjeldssanering, så er Pedersen også optimist.

- Vi begynte et løp under forhandlingene med TV 2. En vesentlig del av gjelden vår, er til utenlandske programleverandører. de har betydelig interesse å ha Metropol som kunde også i fremtiden, mener han og anslår antallet til 20 relativt store kreditorer.

- Alternativet deres må være å akseptere en dividende eller ikke få noen ting i det hele tatt. Jeg tror det vil være best for alle parter å akseptere en slik gjeldssanering, mener Metropol-sjefen.

Til toppen