Norsk bok for ferske Linux-brukere

IDG Norge Books kom nylig med en ny bok om Linux på Norsk. Boken er skrevet av David Elboth og resultatet er meget bra, boken er nyttig selv for Linux-brukere med noe erfaring.

IDG Norge Books kom nylig med en ny bok om Linux på Norsk. Boken er skrevet av David Elboth og resultatet er meget bra, boken er nyttig selv for Linux-brukere med noe erfaring.

Stadig flere PC-brukere ønsker å prøve et alternativ til Windows. Blant de alternative operativsystemene er Linux det mest populære. Men Linux er ikke et spesielt enkelt operativsystem å sette i gang med. Særlig ikke hvis brukeren har null erfaring med Unix.

Dokumentasjonen som følger med Linux-distribusjonene er som oftest god, men det krever litt trening for å finne fram. I tillegg er det nok mange som kvier seg for å sette i gang med installasjon av et operativsystem hvor temmelig lite er beskrevet på norsk.

David Elboth, til daglig systemarkitekt i ECsoft, har på oppdrag fra IDG Books Norge skrevet "Boken om Linux". Første opplag ble utgitt i juli i år, så boken er rimelig oppdatert med utviklingen av operativsystemet det siste året. Med boken følger det også en CD med Red Hat Linux 6.0 med kjernene 2.2.9 og 2.3.5 i en egen mappe.

David Elboth

Elboth tar i boken for seg Linux fra grunnen av. I tillegg til å fortelle litt om operativsystemets historikk, forteller han hva et operativsystem som Linux egentlig gjør og konseptene i Linux når det gjelder kjerne, prosesser, flyttbarhet og brukerressurser. En del av oppstartssekvensen er også beskrevet, men denne beskrivelsen kunne med fordel ha vært mer omfattende. Slik den er nå, sitter kanskje leseren igjen med flere spørsmål enn svar.

Tidlig i boken går Elboth relativt grundig gjennom de forskjellige fasene av installasjonen av Red Hat Linux på en vanlig PC. Han forklarer også hvordan en installasjon på en maskin som allerede har et operativsystem vil arte seg. De fleste som har en smule erfaring med installasjon av større applikasjoner eller Windows vil ha få problemer med å følge bokens instruksjoner om denne prosessen. Men leseren bør ha en viss idé om hva en harddiskpartisjon er for noe.

En stor del av boken går ut på å lære leseren en lang rekke Unix-kommandoer. Selv om mange brukere kanskje vil føle seg satt tilbake til DOS-dagene, er kommandolinjene fortsatt en viktig og effektiv del av Linux og andre Unix-varianter. Men den andelen av boken som omhandler X Windows og brukergrensesnitt som Gnome og KDE kunne godt ha vært noe mer omfattende. I hvert fall hvis det er nybegynnere som er målgruppen for boken. Lesere med en viss Linux-erfaring vil derimot kunne ha glede av de forholdsvis detaljerte forklaringene av Unix-kommandoene.

Boken inneholder et kapittel om editoren vi og en ganske grundig forklaring om hvordan systemet for utskrift til blant annet skriver fungerer i Linux.

En annen viktig del av Unix er skallprogrammering. Et av de største kapitlene i boken er avsatt til dette. Forklaringen er grundig og tar for seg begreper som miljøvariabler, parametere og betingelseskommandoer.

Boken inneholder også en forklaring om hvordan Linux kommuniserer med forskjellige filsystemer og ganske mye om forskjellige tjenester og kommandoer knyttet til bruk av TCP/IP-baserte nett, inkludert Internett. Det Elboth burde ha inkludert, er et eksempel på hvordan en vanlig modembruker kobler seg opp mot Internett. Dette er så vidt nevnt i et lite avsnitt og da mest med henvisning til forskjellige norske nettsteder og kun i forbindelse med ISDN. Riktignok vil konfigurasjonen variere ettersom hvilken Internett-tilbyder brukeren benytter, men et generelt eksempel hadde gjort seg. For Linux er som skapt for å være på nettet.

En liten gjennomgang av hvordan man kan bygge en ny kjerne har Elboth også fått plass til i boken som er på drøyt 400 sider.

Boken om Linux er i det fleste tilfellene lettlest og bra skrevet. Kapittelet om skallprogrammering er noe tyngre å arbeide seg i gjennom, men det hjelper selvsagt å prøve ut eksemplene Elboth kommer med. Dessverre skjemmes boken av litt dårlig korrekturlesning og typografi, spesielt i de første kapitlene av boken. Blant annet er ett avsnitt gjentatt to ganger på den samme siden.

Verre er det derimot at Elboth ikke helt kan bestemme seg for hva som er lov av tegn i innloggingspassordene. Tidlig i boken står det at passord ikke kan inneholde spesialtegn, mens det senere står at passord må bestå av minst ett spesialtegn eller tall. Slikt forvirrer spesielt ferske brukere.

Likevel, Boken om Linux er en bra bok for deg som ikke har prøvd Linux tidligere. Men også Linux-brukere vil kunne finne nyttige detaljer i boken som det ellers kan være vanskelig å finne ut av. Som oppslagsverk for de vanligste kommandoene og innstillingene er boken svært nyttig.

Boken om Linux koster 398 kroner.

Til toppen