Norsk Bokus uten norske bøker

Om kort tid kommer den svenske suksess-nett-bokhandelen Bokus til Norge. Men stivbente norske regler om at en bokhandel er en butikk publikum må entre fysisk, gjør at butikken ved oppstarten vil mangle norske titler.

Om kort tid kommer den svenske suksess-nett-bokhandelen Bokus til Norge. Men stivbente norske regler om at en bokhandel er en butikk publikum må entre fysisk, gjør at butikken ved oppstarten vil mangle norske titler.

Nettbutikken Bokus har etablert seg i Sverige, Danmark og Finland før det endelig kommer til Norge.

Administrerende direktør Jerker Nilsson i Bokus kan fortelle at den norske lanseringen er rett rundt hjørnet.

- Vi åpner i Norge snart, mycket snart. En del formelle ting gjenstår av papirarbeid, forteller Nilsson til digi.no.

Ett av elementene som har hindret Bokus fra å lansere en norsk utgave, er den norske bransjeavtalen mellom forleggerne og bokhandlerne. Denne avtalen definerer en bokhandel slik: "Bokhandel skal drives fra fast utsalgssted, med åpningstid og publikumsadgang på linje med annen detaljhandel."

Så Bokus åpner ikke en butikk samtidig som et norsk nettsted. Eller tar over en eksisterende butikk slik den norske konkurrenten Bokkilden har gjort.

- Vi har ikke løst dette ennå, og kommer til å tilby engelsk og amerikansk litteratur i tillegg til øvrig nordisk litteratur. Det vil være noen norske bøker, men vi må følge de regler og bransjeoverenskommelser som fins i Norge, sier Nilsson.

Han understreker at det å ikke kunne tilby norske bøker er ikke en situasjon de vil være i lenge.

- Er det sånn at vi er tvunget til å ha en fysisk butikk, vil vi gjøre det. Bokkilden gjorde det, så om man gjør det, kan man ikke bli nektet tilgang til norske bøker

Våre ambisjoner er å bli markedsledende på hvert marked vi beveger oss inn i. Norge er det fjerde land vi går inn i, men vi kan ikke bli markedsledende uten norsk bøker, mener han.

Det andre elementet som har forsinket den norske premieren på Bokus, er fastprisavtalen som bestemmer at en bok skal koste det samme i alle norske bokhandlere.

- Denne fastprisordningen er litt underlig. Den eneste som kan endre de reglene er forbrukeren. Vi får foreløpig bidra til å skape trykket, og vise hvor billig man kan selge amerikanske og engelsk litteratur. Som i Danmark er det en overenskommelse, som gjør at nye bøker i ett år omfattes av fastprissettingen, men etter ett år kan man sette ned prisene. Det virker ikke som at handel på Internett og vanlige bokhandlere har utnyttet dette. Det virker som de gamle bøkene selges til de samme, høye prisene, sier Nilsson oppgitt.

- Hva synes dere om Bokkilden, som vil bli den fremste konkurrenten på det norske markedet?

- De er dyktige og har et bra nettsted som har et godt tilbud av norske titler. Vi skal satse på et stort tilbud av engelske og amerikanske bøker og øvrig nordisk litteratur. Vi er blant annet interessert i å konkurrere på pris, sier Nilsson..

- Er det de norske reglene som har hindret dere fra å etablere dere i Norge før nå?

- Ja. Jeg har en forståelse for at man fastprisordninger før, men nå er det en umoderne måte å gjøre forretninger på. Jeg tror bransjen støtter seg for mye på denne lovgivningen. Den ordinære bokhandleren vil få oss som konkurrent etterhvert, så det lønner seg uansett å følge reglene både oss og de andre, sier han. De vil i alle fall gjøre det de kan for å presse fram en endringen av bransjeavtalen.

- Det kultpolitiske viktige med fastprissystemet er at det skal stimulere til en bred samling av titler, ikke at det skal skape gode inntekter hos bokhandlerne. Et eksempel er at av 500.000 solgte bøker hos oss var det 100.000 titler. Det er ingen bokhandel i Norden som har solgt 100.000 titler, så det viser at vi ivaretar tittelbredden, mener Nilsson.

Bokus ble startet i Sverige august 1997, året etterpå i Finland og den tredje Bokus-butikken kom i gang i Danmark i desember 1998.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på rundt 100 millioner svenske kroner for alle de tre nettbutikkene, og et underskudd som han ikke vil røpe. Nilsson forventer at selskapet skal kunne gå i break-even i år 2000.

- Vi vil konsentrere oss på å være gode på det vi kan. Som det ser ut nå, er Norden vårt hovedmarked, og det er mer enn nok for vårt break-even.

Til toppen