Norsk bransjeinitiativ for «Grønn IT»

«Grønn IT» skal fokusere på klima og miljø, og redusere energibruken innen IKT i Norge.

Norsk bransjeinitiativ for «Grønn IT»

«Grønn IT» skal fokusere på klima og miljø, og redusere energibruken innen IKT i Norge.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har tatt initiativet til «Grønn IT».

I en innledende beskrivelse i forkant av en offisiell presentasjon over helgen, heter det at Grønn IT skal øke fokuset på klima og miljø, samt «bruk av ny teknologi med sikte på å redusere energibruken innen IKT i Norge».

– Vi ønsker å ta vår del av miljøansvaret og mener at IKT-bransjen har mye å bidra med når det gjelder miljø og klima. For første gang i Europa samles konkurrenter innen IKT-bransjen for å samarbeide om miljø som et felles og viktig mål for vår næring. Vår næring kan gjøre mye selv og vi skal gå i oss selv, men som næring kan vi også bidra med mye når det gjelder miljø- og klimagevinst i andre næringer, i offentlig sektor og hos forbrukerne, heter det.

Blant selskapene som deltar på lanseringen mandag er de norske avdelingene av internasjonale giganter som IBM, Microsoft, Cisco og HP, samt Tandberg.

Til toppen