Norsk CRM kan gi bedre Coca-Cola

En stor amerikansk markedsforsker har kjøpt CRM-teknologi fra norske CAMO. Det kan føre til bedre varer fra Coca-Cola og Nokia.

Det opprinnelige norske selskapet CAMO Inc startet i 1984 som et kompetansemiljø innen multivariat analyse anvendt på prosessindustrien. I 1997 skiftet det fokus til kunderelasjoner og har det siste året blitt stadig mer opptatt av markedsanalyse. Teknologien er supplert gjennom oppkjøp i USA og India, og er også supplert gjennom flere partnerskap. CAMO flyttet sitt hovedkvarter fra Norge til USA for to år siden.

Les også

CAMO har nettopp inngått en avtale med Parker Market Research Innovators, et amerikansk markedsforskningsselskap som trekker to tredeler av sin omsetning blant verdens 500 største bedrifter, blant dem Coca-Cola, Dupont, Motorola og Nokia. Parker Research bruker en rekke teknologisk avanserte verktøy og har gitt CAMO i oppdrag å utarbeide et hjelpemiddel for produktutvikling, basert på CAMO-teknologien Knowledge Processing Unit (KPU).

KPU kombinerer avansert statistisk analyse i sanntid med kunstig intelligens som gjør det mulig å bygge systemer for utvikling av produktkonsepter på dynamiske datamodeller. Det betyr at modellene automatisk tilpasser seg - "lærer av" - informasjonen som de prosesserer, under selve prosesseringen. Markedsanalytikerne kan forholde seg direkte til modellen i sanntid, uten å være avhengig av statistikere for stadig å tilpasse modellen til skiftende betingelser.

I fagsjargongen heter dette "adaptive intelligence", noe som kan oversettes til "selvtilpassende intelligens".

Parker Research skal bruke verktøyet, som de betaler 150.000 dollar for, til å hjelpe kunder innen matvarer og forbrukervarer å forutsi de beste produktegenskapene for ulike markedsegmenter. Det skal også brukes til å finne fram til optimale priser og til å forutsi markedsandeler.

Til toppen