Norsk CRM rir fiskeribølgen

CRM-selskapet Kreasoft fra Mo i Rana kan stå foran et internasjonalt gjennombrudd – via fiskeoppdrett.

En internasjonal IKT-leverandør innen fiskeoppdrett, AKVAsmart – hovedkontor på Bryne, avdelinger i Trondheim, Canada, Chile og Storbritannia – har kjøpt rettighetene til programvaren extraWeb Ocean fra CRM-selskapet Kreasoft i Mo i Rana. Kreasoft tilbyr webutleie av kundehåndteringsløsninger (CRM).

extraWeb Ocean er en løsning for å administrere produksjonsutstyr til matfiskproduksjon. AKVAsmart skal markedsføre og selge teknologien integrert med programvarepakken FishTalk, mens Kreasoft skal drifte systemet og bidra til å videreutvikle produktet.

Produktet, som er basert på web og åpen kildekode, skal integreres med AKVAsmarts nye generasjons programvare FishTalk som er utviklet på .Net. Brukerne i hele verden kan dermed fremover logge seg på Kreasofts webservere som står i Mo i Rana, men med AKVAsmarts profil.

AKVAsmart skal markedsføre og selge teknologien til havbruksnæringen i Norge, Chile, Canada og Skottland. Sammen skal de to selskapene utvikle programvaren videre, mens Kreasoft fremdeles skal drifte løsningen fra sin server.

– AKVAsmart kjenner markedet godt og vil ha de beste forutsetninger for å selge programvaren videre til havbruksnæringen, mens vi kan konsentrere oss om å markedsføre vårt hovedprodukt extraWeb til små- og mellomstore bedrifter, sier daglig leder i Kreasoft, Rolf-Ørjan Høgset.

Høgset forteller til digi.no at AKVAsmart har en markedsandel på i overkant av 60 prosent i landene Norge, Chile, Canada og Skottland. Kreasoft forventer en tilsvarende andel for «sitt produkt» når AKVAsmart lanserer internasjonalt.

Kreasoft håper på et brukervolum på minst 900 av et totalmarked på cirka 1.800 brukere.

– Dette vil i så fall tilsvare en omsetning på 20 millioner kroner i løpet av perioden, sier Rolf-Ørjan Høgset til digi.no.

Kreasoft omsetter for mellom syv og åtte millioner i året, men har som mål å bli den største i Skandinavia på antall brukere. Selskapet har tatt flere saker fra CRM-selskapet Superoffice, og en børsanalytiker har sågar sagt at Kreasoft var årsaken til at Superoffice ramlet på børs.

Ifølge en Gartner-analyse fra 2003, svarer 85 prosent at de skal investere i leid CRM-løsning.

– Vi har stor tro på at vi klarer å doble omsetningen for hvert år, sier Høgset til digi.no.