Norsk Data Senter inngår avtale med Bærum kommune

Norsk Data Senter har inngått rammeavtale med Bærum Kommune om leveranser av IT utstyr.

Norsk Data Senter har inngått rammeavtale med Bærum Kommune om leveranser av IT utstyr.

Rammeavtalen er på tre år med opsjon på to nye år. Avtalen har en garantert minsteverdi på 15 millioner kroner og en tilleggsverdi på 30 millioner kroner. Kontrakten omfatter standard IT utstyr som PC`er (stasjonære og bærbare), personlige og nettverksbaserte printere og tilleggstjenester. Avtalen med Bærum Kommune er en av flere offentlige rammeavtaler som Norsk Data Senter har inngått den siste tiden.

Bærum kommune hadde et krav om at innkjøpene skulle kunne gjøres via den offentlige markedsplasen IBX som et ledd i effektivisering av offentlige innkjøp.

Avtalen som Bærum Kommune inngår berører 7.000 ansatte og 250 tjenesteleverandører.

Norsk Data Senter var den første IKT leverandøren som i 2002 var integrert mot den offentlige markedsplassen. Selskapet har inngått en rekke avtaler med offentlig sektor i løpet av den siste tiden som Trondheim Kommune, Asker, Drammen, Røyken og Hurum. Det var 37 interessenter i anbudskonkurransen som Bærum Kommune utlyste.

Norsk Data Senter er en totalleverandør og dekker områdene PC`er, nettverk, kommunikasjon, programvare, applikasjonsutvikling, web, kurs, telefonsystemer og tilbehørsprodukter.

Til toppen