Norsk Data Senter inngår kontrakt med Avinor

Norsk Data Senter har inngått rammeavtale med Avinor om leveranser av IKT produkter til en verdi av mellom 10 til 15 millioner kroner.

Norsk Data Senter har inngått rammeavtale med Avinor om leveranser av IKT produkter til en verdi av mellom 10 til 15 millioner kroner.

Norsk Data Senter, som er en ledende leverandør av data og teleløsninger for bedriftsmarkedet og offentlig sektor, har inngått rammeavtale med Avinor (tidligere Luftfartsverket) om leveranser av IKT produkter. Rammeavtalen er på tre år og en estimert total verdi på mellom 10 til 15 millioner kroner.

Kontrakten omfatter leveranse av servere, nettskrivere, arbeidsstasjoner (stasjonære og bærbare), PDA`er for Avinors administrative systemer i tre år fremover og servere og arbeidstasjoner (stasjonære) for Avinors operative systemer i 3 år fremover. I tillegg består kontrakten av leveranser av utstyr til pågående prosjekt med overgang fra NT-domene til AD og WTS og tjenester knyttet til vedlikehold, utvikling, overvåking og administrasjon av tilbudt utstyr.

Norsk Data Senter ble foretrukket som leverandør i konkurranse med en rekke andre leverandører.

Norsk Data Senter er en IKT totalleverandør og dekker områdene PC`er, servere nettverk, kommunikasjon, programvare, programvareutvikling, web, telefonsystemer og alt innen tilbehørsprodukter. Selskapet har i tillegg bref erfaring innen konsulenttjenester, prosjekt-gjennomføring, døgnvakt, service, drift og fjerndrift. Norsk Data Senter hadde ifjor en totalomsetning på omlag 300 millioner kroner. Selskapet ble etablert i 1979 og har idag 100 ansatte. Norsk Data Senter har hovedkontor i Moss og avdelinger i Bergen, Trondheim, Elverum.

Avinor eier og driver 45 flyplasser i Norge og selskapets visjon er å være ledende innen sikkerhet og punktlighet i europeisk luftfart. Avinor er heleid av staten. Bedriften er selvfinansierende og rundt to tredjedeler av inntektene kommer fra salg av tjenester til flyselskapene og en tredel fra kommersielle aktiviteter på flyplassene. Avinor har også ansvar for flynavigasjon, radaranlegg og utstyr.

Til toppen