Norsk Data-utbryter gjør verdenssuksess

Nimsoft vokser i et rasende tempo og skal nå øke utviklingsstaben kraftig.

Nimsoft er et norsk IT-selskap som har overlevd fra Norsk Data-perioden, og som nærmest har doblet omsetningen flere år på rad.

All utvikling skjer fra Skullerud i Oslo. Selskapet har salgskontorer i USA, Sverige, England, Tyskland og Europa.

Det er produktet Nimbus som er bedriftens melkeku: Avansert programvare for å måle ytelse og tilgjengelighet på programvare, databaser, nettverk og systemer.

Målet for Nimsoft er å være blant de fire til fem foretrukne leverandørene og å «bli satt på kartet». Nimsoft har allerede blitt nevnt av det internasjonale analyseselskapet Gartner som alternativ på sitt felt.

I en dobbeltsidig annonse går nå Nimsoft ut og søker etter utviklere, både rene programmerere og støttefunksjoner til fagområder som blant annet finans og teknisk support.

– Det vanskeligste er å finne programmere, og vi merker at det har blitt en tøff konkurranse om disse hodene, sier daglig leder Anders Grindland til digi.no.

Nimsoft bruker rekrutteringsbyrå, og forventer at det må gå et halvt år før alle hodene er på plass. Flesteparten blir plukket opp ved direkte hodejakt ute i bedriften.

– Det skal i alle fall ikke stå på lønnen for dem som bli ansatt, framholder Grindland.

Nimsoft har vokst med 35 nye kunder det siste året, pluss 70 prosent i omsetning i løpet av det første halve året og 61 prosent i resultat. Totalt har selskapet over 350 kunder verden over, og fikk også nylig sin første australske kunde, Allom Networks.

Nimsoft har klart å kapre flere betydningsfulle kunder både nasjonale og internasjonale. I Norge har selskapet blant annet Bankenes Betalingssentral (BBS) og Statoil.

Omsetningen har økt fra 15 millioner kroner i 2003 til drøye 36 millioner kroner i 2004 med et driftsoverskudd på over ni millioner kroner. I fjor endte omsetningen på 67 millioner kroner, som forventes å vokse til mellom 50 til 100 prosent i år.

– Vi skal i alle fall klare 100 millioner i omsetning, sier Grindland til digi.no.

Selve utviklingen skjer fortsatt i de gamle norske Norsk Data-kontorene på Skullerud i Oslo, der Nimsoft-grunderne Dag Lund, Anders Grimland og Carsten Seeberg og 27 andre ansatte sitter, hvorav flere har vært der helt fra 1980-tallet.

I Norge er selskapet konkurrent til Tivoli, HP, BMC og Computer Associates.

Totalt har Nimsoft 75 ansatte verden over.

Les mer om: