Norsk domenekamp starter 19. februar

Endelig skal norske bedrifter kunne skaffe seg mer enn en Internett-adresse. Men du må krysse av i kalenderen. Mandag 19. februar klokken 10 er kaoset i gang - fredag 23. februar klokken 16 går sluttsignalet.

Næringslivet med IT-bransjen i spissen har kjempet en lang kamp mot de strenge reglene for Internett-adresser. Nå er man endelig i mål.

Som digitoday.no skrev i desember, godkjente endelig samferdselsminister Terje Moe Gustavsen reglene liberalisering av dagens norske regler for Internett-adresser. Hittil har norske bedrifter g foretak bare kunne registere en Internett-adresse som er eller minner om navnet deres. De nye reglene øker antallet til til femten og at kravet til likehet mellom søker og domenenavn oppheves.

Den sistnevnte endringen gjør at det trolig vil bli mye arbeid for advokater fremover: Du trenger nemlig ikke hete Freia for å søke om adressen www.kvikklunsj.no. Les mer her: Åpner for norske domenepirater

De nye reglene er ett år forsinket etter at Post- og teletilsynet overraskende grep inn i saken ved disse tider i fjor for å kjøre en ny runde med saksbehandling. Overgangen er komplisert, da mange ventes å søke på de samme navnene. Etter alle klagene og rettssakene som oppstod da administrator-organisasjonen for de norske Internett-adressene, NORID, åpnet for registering av generelle navn, satser man nå på loddtrekning om Internett-adresser flere vil ha.


Her er reglene NORID har satt opp:

"Den nye navnepolitikken blir innført i februar 2001. I overgangen mellom dagens politikk og den nye politikken vil det inngå en periode der behandlingsrekkefølgen for søknader om samme navn bestemmes ved trekning.

14. februar 2001 kl. 10 stenger NORID for mottak av søknader. Søknader mottatt før stengningen vil bli behandlet etter de regler som gjelder før endringen. Disse søknadene ferdigbehandles innen 16. februar. Klager på avslag må være NORID i hende innen 21. februar. Disse klagene behandles etter gammel navnepolitikk.

19. februar kl. 10 til 23. februar kl. 16 mottas søknader i henhold til ny navnepolitikk. Disse søknadene lagres. Der samme organisasjon søker flere ganger om samme navn, vil duplikater bli fjernet. Registrering blir ikke foretatt i denne perioden.

26. februar foretar Post- og Teletilsynet en trekning som gir en tilfeldig rekkefølge for søknader om samme domenenavn. Trekningen avgjør i hvilken rekkefølge NORID skal behandle søknadene mottatt i perioden 19.-23. februar. For hvert domenenavn vil den første søknaden som er gyldig i henhold til navnepolitikken innvilges.

28. februar kl 10 åpnes det for normalt søknadsmottak etter ny navnepolitikk. Søknader behandles da i den rekkefølgen de mottas.

Mottak av domenenavnssøknader er stengt i periodene 14.-18. februar og 24.-27. februar. Dette gjøres for at det ikke skal være tvil om hvilke regler en innsendt søknad skal behandles etter."

Til toppen