Norsk domenemonopolist uten moralske kvaler

I USA må den tidligere domenemonopolisten Network Solutions takle flere søksmål fordi selskapet nekter å registrerer stygge ord og bannskap. Den norske registreringstjenesten for Internett, NORID, sier at de ikke har moralske forpliktelser til å avvise slike registreringer.

I USA må den tidligere domenemonopolisten Network Solutions takle flere søksmål fordi selskapet nekter å registrerer stygge ord og bannskap. Den norske registreringstjenesten for Internett, NORID, sier at de ikke har moralske forpliktelser til å avvise slike registreringer.

Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, mother-fucker og tits.

Dette er ord du aldri får høre i amerikanske kringkastingsmedier - uten at det velkjente blipet overdøver dem.

Dette er de syv berømte uttrykkene som er forbudt å bruke med bakgrunn i en rettssak som ble kjørt av det amerikanske overvåkningsorganet for kringkastings- og telebransjen, FCC. En radiomonolog fra komikeren George Carlin ble for sterk for myndighetene og i 1978 ble de syv ordene bannlyst (se peker i margen, alternativt under saken). Avgjørelse ble stadfestet senere i amerikansk Høyesterett.

Nå inntar domeneregistratoren Network Solutions (NSI) den samme holdningen på Internett, noe som har ført til søksmål både i California og New Hampshire. En enkeltperson i New Hampshire og en organisasjon ved navn Seven Words er på hugget både overfor NSI og den oppnevnte oppsynsorganisasjonen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Søksmålet fra Seven Words ble servert i mars på grunnlag av ytringsfrihet, og Network Solutions bruker nettopp ytringsfriheten til å forsvare sin rett til å nekte å registrere de omstridte domenenavnene, skriver InternetNews.com.

I tillegg til banneordene, har også NSI inntatt et standpunkt hvor de ikke godtar karakteristikker i forhold til rase eller religion.

Juridisk er det interessant om det myndighetsoppnevnte NSI sorterer som et myndighetsorgan med de plikter dette pålegger dem eller om de er en uavhengig organisasjon i den private sfæren. Ifølge News.com hevder NSI at policyavgjørelsen, som ble foretatt i 1996, ble gjort uavhengig av pålegg fra amerikanske myndigheter.

Private selskaper kan ifølge amerikansk rettspraksis operere under mye løsere standarder og rammebetingelser enn de offentlige. I privat sektor vil NSI stå fritt til å velge hvilket språk de ønsker å akseptere.

I Norge er det NORID som styrer den norske registreringen av .no-domenet. Prosjektleder Grete Duna sier at bannord og andre stygge uttrykk vanligvis ikke er noe tema hos dem fordi det er svært få som hittil har prøvd å registrere dem.

- Vi er ikke moralister og er heller ikke moralsk forpliktet til å nekte noen å registrere stygge ord. Det som imidlertid kan være et hinder er at man må ha et firmanavn (må ha et organisasjonsnummer - red.anm.), og domenet må være tilnærmet lik det firmanavnet, sier Duna.

- Så hvis en person oppretter Helvete AS, er det ikke noe problem å registrere helvete.no?

- Nei, vi ville ikke legge oss opp i det, sier hun.

Et kjapt søk på helvete.no viser at det er ledig for registrering. Helvete.com er registrert av et firma med britisk adresse, mens helvete.net og helvete.org er kapret av sveitsere.

Duna opplyser at det er satt opp en forbudsliste hos NORID med navn som det ikke går an å registrere. Fylkes og kommunenavn, generelle og generiske navn som net.no og navn som representerer kategorier er kjennetegnene for mange av navnene på forbudslisten.

Duna gir et eksempel og forteller at flere nordmenn har forsøkt å registrere sex.no uten hell. NORID vil ikke tillate dét hvis ikke aktørene faktisk kan dokumentere at de er kvalifisert til å drive en tjeneste under navnet.

Hadde for eksempel søkeren vært en organisasjon som hadde drevet med seksualopplysning Norge, hadde sjansen vært god for at aktøren kunne godkjennes.

Da er det annerledes med sex.com (som slett ikke er NORIDs domene). På den tjenesten befinner det seg skikkelig hardporno og, ifølge Wired News, drar eieren av domenet inn rundt 100 millioner dollar i året på nett-tjenesten.

Det finnes smutthull også hos Network Solutions. Blant annet er ett av de syv forbudne ordene (shit) allerede gjort lovlig. Et japansk firma overbeviste amerikanerne at de trengte domenet shitake.com til et spesielt japansk uttrykk. Dessuten unnslapp shit.com i år sensuren etter å ha blitt lagt på is ett års tid (også denne tjenesten peker til porno)

Og de som har registrert navn før NSI inntok sin strikte holdning i 1996, har fått lov til å beholde disse etter at domenene er blitt delt ut. Blant annet gjelder det fucker.com.

Til toppen